Drukuj

Rejestr uchwał Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Miejsce prowadzenia rejestru:
Wydział Prawny i Nadzoru
pokój 245
tel. 17 867 12 45

Sposób i zasady udostępniania rejestru:
Rejestr jawny – do wglądu.