Rejestr wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Miejsce prowadzenia rejestru:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa, Nadzoru nad Rejestracją Stanu Cywilnego i Ewidencją Ludności

pokój 366
tel. 17 867 13 66
fax 17 867 19 81
e-mail: o@rzeszow.uw.gov.pl

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej w ramach systemu informatycznego zawierającego dane o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego, którego administratorem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.) dane z rejestru udostępniane są organom administracji publicznej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, sądom, prokuraturze, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. Dane lub informacje zawarte w rejestrze, mogą być udostępniane organom lub instytucjom innych państw, gdy zezwala na to umowa międzynarodowa, którą Rzeczpospolita Polska jest związana.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) dane udostępniane są na pisemny, umotywowany wniosek innym podmiotom, które spełnią przesłanki zawarte w art. 23 ust. 1 cyt. ustawy.

Historia zmian:

  • 20 lutego 2017, godz. 08:51, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×