Obwieszczenie o wydanej decyzji na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych: rozbudowa prawego wału rzeki Wisły i rozbudowa lewego wału rzeki Łęg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem

O B W I E S Z C Z E N I E

 z dnia 03.10.2017 r.

 

      Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1377 ze zm.)

 

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji  Nr 3/2017 z dnia 25.09.2017 r. znak: I-V.7820.1.4.2017

o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 273+783 – 271+806 na odcinku wału 0+000 – 1+865 oraz rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 0+770 – 0+900 na odcinku wału 0+000 – 0+112 (Sekcja III) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach zadania pn.: „Wisła Etap 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie”

Sekcja III – prawy wał rzeki Wisły w km 273+783 – 271+806, na odcinku 0+000 – 1+865, Gmina Gorzyce,

– lewy wał rzeki Łęg w km 0+770 – 0+900 rzeki Łęg, na odcinku 0+000 – 0+112, Gmina Gorzyce,

na rzecz Marszałka Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, Al. Cieplińskiego 4, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Wajda, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie,

na działkach objętych projektowanym obszarem inwestycji:

powiat tarnobrzeski

jedn. ewid. Gorzyce

Nieruchomości lub ich części niezbędne do realizacji inwestycji, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

I działki w całości wchodzące pod inwestycję:

Obręb 0002 Gorzyce

15/2, 19/2, 16/2, 17/2, 18/2, 21/1, 341/1, 342/1, 343/1

Obręb 0007 Zalesie Gorzyckie

 97/2, 115/1, 118/1, 119/1, 97/3, 103/1, 104/3, 104/5, 105/1, 106/1, 108/1, 109/1, 113/1, 114/1, 123/1, 124/1, 128/1, 134/1, 135/1, 139/1, 140/1, 143/1, 144/1, 147/1, 28, 150, 151

II działki dzielone pod inwestycję:

Obręb 0002 Gorzyce

14 (14/1, 14/2), 15/1 (15/3, 15/4), 16/1 (16/3, 16/4), 17/1 (17/3, 17/4), 18/1 (18/3, 18/4), 19/1 (19/3, 19/4), 20 (20/1, 20/2), 21/2 (21/3, 21/4), 23 (23/1, 23/2), 24 (24/1, 24/2), 341/2 (341/3, 341/4), 342/2 (342/3, 342/4), 343/2 (343/3, 343/4), 344/4 (344/9, 344/10), 22 (22/1, 22/2), 344/1 (344/5, 344/6), 344/3 (344/7, 344/8),

Obręb 0007 Zalesie Orzyckie

1 (1/2, 1/1), 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2), 12 (12/2, 12/1), 29 (29/1, 29/2, 29/3), 96 (96/2, 96/1), 97/4 (97/6, 97/5), 98/1 (98/4, 98/5), 98/2 (98/6, 98/7), 98/3 (98/8, 98/9), 99/1 (99/4, 99/5), 99/2 (99/6, 99/7), 99/3 (99/8, 99/9), 100/4 (100/5, 100/6), 100/2 (100/7, 100/8), 103/2 (103/4, 103/3), 104/4 (104/8,104/7), 104/6 (104/10, 104/9), 105/2 (105/4, 105/3), 106/2 (106/4, 106/3), 107 (107/2, 107/1), 108/2 (108/4, 108/3), 109/2 (109/4, 109/3), 113/2 (113/4, 113/3), 114/2 (114/4, 114/3), 115/2 (115/4, 115/3), 118/2 (118/4, 118/3), 119/2 (119/4, 119/3), 123/2 (123/4, 123/3), 124/2 (124/4, 124/3), 128/2 (128/4, 128/3), 129 (129/2, 129/1), 132 (132/2, 132/1), 133 (133/2, 133/1), 134/2 (134/4, 134/3), 135/2 (135/4, 135/3), 139/2 (139/4, 139/3), 140/2 (140/4, 140/3), 143/2 (143/4, 143/3), 144/2 (144/4, 144/3), 147/2 (147/4, 147/3), 148 (148/1, 148/2), 152/1 (152/3, 152/4), 152/2 (152/5, 152/6), 153 (153/1, 153/2), 155 (155/1, 155/2), 159 (159/1, 159/2), 160 (160/1, 160/2), 162 (162/1, 162/2), 163 (163/1, 163/2), 164 (164/1, 164/2), 171 (171/1, 171/2), 172 (172/1, 172/2), 173/2 (173/3, 173/4), 173/1 (173/5, 173/6), 174 (174/1, 174/2), 175 (175/1, 175/2), 176 (176/1, 176/2), 180 (180/1, 180/2), 184 (184/1, 184/2), 188 (188/1, 188/2), 189 (189/1, 189/2), 190 (190/1, 190/2), 194 (194/1, 194/2), 195 (195/1, 195/2), 196 (196/1, 196/2).

 (w nawiasie wskazano numery działek powstałe w wyniku projektu podziału, wytłuszczoną czcionką oznaczono numer działki przeznaczonej pod realizację inwestycji)

 

      Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 – Wydział Infrastruktury, V piętro, pokój 564 oraz w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, w godzinach pracy urzędów.

      Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

      Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×