Obwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – Etap I

 OBWIESZCZENIE

z dnia 28 września 2017 r.

      Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dnia 30.06.2017 r. (otrzymany w dniu 6.07.2017 r.)  

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7820.1.18.2017

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – Etap I – budowa, rozbudowa i przebudową DW 867 na odcinku od km 31+610,60 do km 33+811,00”, zlokalizowanej na działkach nr ewid.:

I DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

POWIAT: LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180906_5 OLESZYCE – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB: 0005 OLESZYCE LUBOMIERZ:

2511/2; 1095/190 (1095/191, 1095/192, 1095/193); 2534/1 (2534/2, 2534/3, 2534/4); 1000/2 (1000/3, 1000/4, 1000/5); 1058 (1058/1, 1058/2, 1058/3); 1062 (1062/1, 1062/2, 1062/3); 1065/2 (1065/3, 1065/4, 1065/5); 2847 (2847/1, 2847/2, 2847/3); 1069/2 (1069/3, 1069/4, 1069/5); 1070 (1070/1, 1070/2, 1070/3); 1073/4 (1073/7, 1073/8, 1073/9); 1073/5 (1073/10, 1073/11, 1073/12); 1073/6 (1073/13, 1073/14, 1073/15); 1074 (1074/1, 1074/2, 1074/3); 1078/1 (1078/3, 1078/4, 1078/5); 1078/2 (1078/6, 1078/7, 1078/8); 1082/1 (1082/2, 1082/3); 1083 (1083/1, 1083/2, 1083/3); 1087/1 (1087/3, 1087/4); 1087/2 (1087/5, 1087/6); 2528/1 (2528/3, 2528/4); 764/5 (764/7, 764/8);

POWIAT: LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180906_4 OLESZYCE – MIASTO, OBRĘB: 0001 MIASTO OLESZYCE:

1064 (1064/1, 1064/2); 1065 (1065/1, 1065/2); 1066 (1066/1, 1066/2); 1067 (1067/1, 1067/2); 883 (883/1, 883/2);

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję,

II DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

POWIAT: LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180906_5 OLESZYCE – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB: 0005 OLESZYCE LUBOMIERZ:

2528/4 (2528/1); 764/8 (764/5); 1095/189; 1095/191 (1095/190); 2534/2 (2534/1); 1000/5 (1000/2); 1058/3 (1058); 1062/3 (1062); 1065/5 (1065/2); 2847/3 (2847); 1069/5 (1069/2); 1070/3 (1070); 1073/9 (1073/4);

POWIAT: LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180906_4 OLESZYCE – MIASTO, OBRĘB: 0001 MIASTO OLESZYCE:

1067/2 (1067); 883/1 (883);

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki
przed podziałem.

      Jednocześnie informuję, że w trakcie prowadzonego postępowania, postanowieniem z dnia 7.09.2017r., znak: I-VI.7820.1.18.2017, nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym, z którego wywiązał się w wyznaczonym terminie.

      Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10ºº – 14ºº, w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 313 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×