Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia na budowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E 30 odc. Kraków-Rzeszów, stacja Sędziszów Młp.

OBWIESZCZENIE

z dnia 08.07.2015r.

             Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 j.t.),

WOJEWODA PODKARPACKI

informuje

o wydaniu decyzji

znak: I-X.7840.2.72.2014, Nr 30/15 z dnia 30.06.2015r.

o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, Stacja Sędziszów Małopolski od km 130.100 do km 133.600 linii nr 91” na działkach nr ewid.:

Obręb: Ropczyce – Witkowice:

– 503

Obręb: Sędziszów Małopolski:

 – 356/12, 502/14, 502/8, 502/7, 2173/13, 178/1, 775/1, 358/9, 356/16, 2402/1, 1/3, 8, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 6/2, 7/19, 7/23, 7/25, 7/21, 13/23, 13/21, 13/25, 13/27, 10/1, 11/1, 12, 80/7, 80/9, 82/11, 85/15, 85/17, 85/19, 86/24, 86/26, 86/28, 2997/7, 89/12,  501/5,  502/18 , 502/20, 502/22, 502/24, 502/26, 502/16, 503/4, 502/15, 2814/1, 356/4, 356/5, 98/1, 356/13, 100/3, 356/9, 2457/1, 2457/2, 678/22, 134/8, 134/10, 135/1, 703/62, 700/3, 157/1, 2174/9, 757/5, 773/1, 774/1, 390, 391, 2279, 2278,  356/15, 2280, 465, 464, 467/9, 2159/126,  6/3, 9, 23, 500/2, 356/6, 356/7, 501/6, 501/3, 501/4, 1699/9, 503/1, 2147/3, 1700/2, 356/3, 95/3, 99,  356/14, 675/2, 139, 152,  2174/2, 2174/3, 755/2, 2174/6, 2507,  3004, 757/4,  757/6, 177.

 

            Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

  • 8 lipca 2015, godz. 13:21, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×