Informacja o wydanej decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulicy Gorajowickiej w Jaśle” i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

OBWIESZCZENIE

z dnia 02.02.2018 r.

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, z późn. zm.).

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

         o wydaniu decyzji z dnia 31 stycznia 2018 r., znak: I-XI.7821.3.2017 w przedmiocie uchylenia decyzji Starosty Jasielskiego z dnia 18 października 2017 r., Nr 2.36.2017, znak: AB.6740.2.17.2017 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Gorajowickiej w Jaśle” i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

     Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury – Oddział Architektury i Budownictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, VI piętro, pokój 610, oraz siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, w godzinach pracy ww. urzędów.

        Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (wywieszenia niniejszego obwieszczenia) o wydaniu ww. decyzji Wojewody z dnia 31 stycznia 2018 r., decyzję tę uważa się za doręczoną.

           Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×