Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola

 OBWIESZCZENIE

z dnia 5.02.2018 r.

         Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

    iż na skutek decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 lutego 2017 r., znak DAB.1.6631.1.2017.MD.3, uchylającej w części pkt 6-7, decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2016 r., nr 45/16, znak: I-X.7840.1.50.2016 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim – etap I (powiat sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto Krosno)”, wydanej dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w  Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4,

      prowadzi postępowanie administracyjne znak: I-V.7840.1.2.2018 (I-X.7840.1.50.2016) w sprawie wydania decyzji dla przedmiotowego przedsięwzięcia

          w części II pkt 6-7, dotyczącej zezwolenia na wycinkę, tj. odroczenia opłaty ustalonej za usunięcie krzewów i zobowiązania inwestora do złożenia pisemnej informacji wraz z inwentaryzacją nasadzeń zastępczych.

      Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000 – 1400  w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 313 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×