Obwieszczenie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 marca 2019 roku, znak: I-III.7821.1.2019 w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1277R Kamień – Łowisko – Wola Zarczycka w km 0+250,00 – 6+438,00 wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1364R i nr 1237R oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1277R Kamień – Łowisko – Wola Zarczycka w km 0+250,00 – 6+438,00”.

                                                                                                                                                                                                                  Rzeszów, dnia 2019-05-17

 

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 54 § 4 w zw. z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1302 z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a   o:

 

przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 marca 2019 roku, znak: I-III.7821.1.2019 w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1277R Kamień – Łowisko – Wola Zarczycka w km 0+250,00 – 6+438,00 wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1364R i  nr 1237R oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1277R Kamień – Łowisko – Wola Zarczycka w km 0+250,00 – 6+438,00”.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1302 z późn. zm.) jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłoszenia, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×