Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” na odcinku od węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) do węzła „Nisko Południe” (z węzłem) od km 17+707,71 do km 24+160,23 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, realizowanej w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C” od węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) do węzła „Nisko Południe” (z węzłem) o długości około 6 km”, w ramach postępowania administracyjnego znak: N-VIII.7820.1.10.2019

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×