Obwieszczenie o skompletowaniu dokumentów do udzielenia pozwolenia na rozbudowę lewego wału rzeki Łęg, na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany

O B W I E S Z C Z E N I E 

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143 poz. 963)

WOJEWODA  PODKARPACKI

INFORMUJE

że w ramach postępowania administracyjnego znak: I-IX.7820.3.6.2013, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000 – 7+580 w miejscowości Orliska i Kępie Zaleszańskie, prawego wału rzeki Łęg w km 5+200 – 11+000 w miejscowości Gorzyce, Orliska, Kępie Zaleszańskie i Kotowa Wola, budowa obiektów związanych z nimi funkcjonalnie oraz obiektów towarzyszących”, w ramach zadania pn: „Łęg III – rozbudowa lewego walu rzeki Łęg w km 5+000 – 7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200 – 11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany,prowadzonego na wniosek Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Pana Stanisława Stachurę, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Rzeszowie 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9, na działkach objętych projektowanym obszarem inwestycji: 

 1. Nieruchomości lub ich części niezbędne do realizacji inwestycji, położone w liniach rozgraniczających teren: 
 • obręb nr 2 Gorzyce – jednostka ewidencyjna Gorzyce

2220/1, 2220/2, 2221/3, 2221/4, 2222/1, 2222/2, 2226/3, 2227/9, 2228/3, 2229/1, 2230/1, 2231/1, 2232/1, 2233/1, 2234/3, 2235/3, 2236/1, 2237/1, 2238/1, 2239/1, 2240/1, 2241/1,  2242/1, 2243/1, 2244/1, 2245/1, 2246/1, 2292/1, 2294/1, 1475/1 (1475), 1475/3, (1475); 1743/544 (1743/540), 1743/545 (1743/541), 2213/3 (2213/1), 2213/4 (2213/1), 2214/4 (2214/1), 2218/3 (2218/1), 2219/3 (2219/1), 2220/5 (2220/3), 2220/6 (2220/3); 2220/8 (2220/4), 2221/6 (2221/5), 2221/7 (2221/5), 2226/5 (2226/4), 2227/11 (2227/10), 2228/5 (2228/4), 2229/3 (2229/2), 2230/3 (2230/2), 2231/3 (2231/2), 2232/3 (2232/2), 2233/3 (2233/2), 2234/5 (2234/4), 2235/5 (2235/4), 2236/3 (2236/2), 2237/3 (2237/2), 2238/3 (2238/2), 2239/3 (2239/2), 2240/3 (2240/2), 2241/3 (2241/2), 2242/3 (2242/2), 2243/3 (2243/2), 2244/3 (2244/2), 2245/3 (2245/2), 2246/3 (2246/2), 2288/3 (2288/1), 2292/3 (2292/2), 2294/3 (2294/2). 

 • obręb nr 8 Orliska – jednostka ewidencyjna Gorzyce

      3185/1, 3181/5, 3182, 3208, 3215, 3096/9 (3096/8), 3096/11 (3096/8), 3102/2 (3102/1), 3102/3 (3102/1), 3123/3 (3123/2), 3123/5 (3123/2), 3142/1 (3142), 3144/22 (3144/13), 3144/24 (3144/20), 3144/25 (3144/20), 3144/26 (3144/20), 3145/1 (3145), 3146/1 (3146), 3147/1 (3147), 3150/1 (3150), 3151/1 (3151), 3154/1 (3154), 3155/1 (3155), 3159/1 (3159), 3162/1 (3162), 3163/1 (3163); 3165/1 (3165); 3166/1 (3166); 3167/1 (3167); 3168/1 (3168); 3169/1 (3169); 3172/1 (3172); 3173/1 (3173); 3177/4 (3177/2); 3177/7 (3177/3), 3177/8 (3177/3); 3178/1 (3178); 3179/1 (3179); 3180/1 (3180); 3181/7 (3181/2); 3181/9 (3181/4); 3181/11 (3181/6), 3183/1 (3183), 3184/1 (3184), 3185/3 (3185/2), 3187/1 (3187), 3188/1 (3188), 3190/1 (3190), 3191/1 (3191), 3192/4 (3192/1),  3192/6 (3192/2), 3192/8 (3192/3), 3193/1 (3193), 3193/2 (3193), 3194/1 (3194), 3195/1 (3195), 3197/1 (3197), 3198/1 (3198), 3199/1 (3199), 3200/1 (3200), 3201/1 (3201), 3202/1 (3202), 3203/1 (3203), 3204/1 (3204), 3205/1 (3205), 3206/1 (3206), 3210/1 (3210), 3211/1 (3211), 3212/1 (3212), 3213/1 (3213), 3213/2 (3213); 3214/1 (3214), 3216/1 (3216), 3224/1 (3224), 3232/1 (3232), 3237/1 (3237), 3238/1 (3238), 3239/1 (3239), 3240/1 (3240), 3241/1 (3241), 3243/1 (3243), 3244/1 (3244), 3245/1 (3245), 3247/1 (3247), 3248/1 (3248), 3249/1 (3249), 3250/2 (3250/1), 3270/1 (3270), 3271/1 (3271), 3318/1 (3318), 3320/1 (3320), 3321/2 (3321/1), 3326/2 (3326/1), 3327/2 (3327/1), 3330/2 (3330/1), 3334/2 (3334/1), 3342/2 (3342/1), 3345/2 (3345/1); 3346/2 (3346/1), 3349/2 (3349/1), 3496/1 (3496)

 • obręb nr 2 Kępie Zaleszańskie – jednostka ewidencyjna Zaleszany

      416, 1538, 1539, 1554, 1556, 1634, 1785, 1786, 343/1 (343), 372/3 (372/1), 374/1 (374), 375/2 (375), 376/1 (376), 376/2 (376), 377/1 (377), 378/1 (378), 378/3 (378); 379/1 (379), 379/3 (379), 380/1 (380), 381/1 (381), 384/1 (384), 387/1 (387), 388/1 (388), 389/1 (389), 390/1 (390), 392/1 (392), 394/2 (394/1), 395/3 (395/1), 396/1 (396), 397/1 (397), 398/3 (398/1), 399/3 (399/1), 400/1 (400), 401/1 (401), 402/3 (402/1), 403/3 (403/1), 404/1 (404), 405/1 (405), ); 406/3 (406/1), 407/3 (407/1), 408/1 (408), 409/1 (409), 410/1 (410), 411/1 (411), 418/1 (418), 419/1 (419), 420/1 (420), 421/1 (421), 423/1 (423), 424/1 (424), 424/2 (424), 425/1 (425), 495/3 (495/2), 713/1 (713), 713/2 (713), 1484/1 (1484); 1485/2 (1485/1), 1490/2 (1490/1), 1491/2 (1491/1), 1494/2 (1494/1), 1495/2 (1495/1), 1496/2 (1496/1), 1499/2 (1499/1), 1500/2 (1500/1), 1503/2 (1503/1), 1504/2 (1504/1), 1507/2 (1507/1), 1508/2 (1508/1), 1511/2 (1511/1), 1512/2 (1512/1), 1515/2 (1515/1), 1516/2 (1516/1), 1519/2 (1519/1), 1520/2 (1520/1), 1524/2 (1524/1), 1525/2 (1525), 1528/2 (1528/1), 1529/2 (1529/1), 1532/2 (1532/1), 1533/1 (1533), 1534/1 (1534), 1535/1 (1535), 1536/5 (1536/1), 1536/3 (1536/2), 1537/1 (1537), 1540/1 (1540); 1542/1 (1542), 1544/1 (1544), 1545/1 (1545), 1546/1 (1546), 1546/2 (1546), 1547/2 (1547), 1548/1 (1548), 1549/1 (1549), 1550/1 (1550), 1551/1 (1551), 1552/3 (1552/1), 1552/5 (1552/2), 1553/1 (1553), 1555/1 (1555), 1557/1 (1557), 1558/1 (1558), 1559/1 (1559), 1560/1 (1560), 1561/1 (1561), 1562/1 (1562), 1563/1 (1563), 1564/1 (1564), 1565/1 (1565), 1566/1 (1566), 1567/1(1567), 1568/1 (1568), 1569/1 (1569), 1570/1 (1570), 1571/1 (1571), 1572/1 (1572), 1573/1 (1573), 1574/1 (1574), 1575/1 (1575), 1579/2 (1579/1), 1580/2 (1580), 1581/2 (1581), 1632/1 (1632), 1633/1 (1633), 1635/1 (1635), 1639/1 (1639), 1640/1 (1640), 1643/1 (1643), 1644/1 (1644), 1647/1 (1647), 1648/1 (1648), 1651/1 (1651), 1652/1 (1652), 1655/1 (1655), 1656/1 (1656), 1659/1 (1659), 1660/1 (1660), 1663/1 (1663), 1664/1 (1664), 1667/1 (1667), 1668/1 (1668), 1669/1 (1669), 1673/1 (1673), 1674/1 (1674), 1675/1 (1675), 1676/1 (1676), 1677/1 (1677), 1678/1 (1678), 1679/1 (1679), 1680/1 (1680), 1681/1 (1681), 1682/1 (1682), 1750/1 (1750), 1770/1 (1770).

 • obręb nr 3 Kotowa Wola – jednostka ewidencyjna Zaleszany

1195, 770/3 (770/1), 770/5 (770/2), 771/5 (771/3), 771/7 (771/4), 1181/1 (1181), 1182/1 (1182), 1183/1 (1183), 1185/1 (1185), 1188/1 (1188), 1196/1 (1196), 1239/1 (1239), 1252/1 (1252), 1254/2 (1254/1), 1906/1 (1906).

 • obręb nr 4 Sokolniki – jednostka ewidencyjna Gorzyce

3489/1 (3489).

-Pogrubioną czcionką oznaczono nr działki projektowanej do wydzielenia pod realizację inwestycji

-W nawiasie wskazano numer działki objętej projektem podziału 

 1. Nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren:
 • obręb nr 2 Kępie Zaleszańskie – jednostka ewidencyjna Zaleszany

382/1, 382/2, 383, 1543, 1576, 1578.

 • obręb nr 8 Orliska – jednostka ewidencyjna Gorzyce

      3175.

III. Nieruchomości  lub ich części  położone  poza  liniami  rozgraniczającymi  teren,  przeznaczone do czasowego zajęcia: 

 • obręb nr 2 Kępie Zaleszańskie – jednostka ewidencyjna Zaleszany

      384/2 (384), 390/2 (390), 392/2 (392), 394/3 (394/1), 394/4 (394/1), 396/2 (396), 1540/2  (1540), 1542/2 (1542), 1544/2 (1544), 1544/3 (1544), 1575/2 (1575), 1579/3 (1579/1), 1580/1 (1580).

 • obręb nr 8 Orliska – jednostka ewidencyjna Gorzyce

      3216/2 (3216).

– Pogrubioną czcionką oznaczono nr  działki projektowanej do wydzielenia

-W nawiasie wskazano numer działki objętej projektem podziału 

 1. Nieruchomości, lub ich części będące częścią inwestycji, niezbędne do funkcjonowania inwestycji, wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania: 
 • obręb nr 2 Gorzyce – jednostka ewidencyjna Gorzyce

   1475/2 (1475)

 • obręb nr 8 Orliska – jednostka ewidencyjna Gorzyce

         3144/27 (3144/20)

 • obręb nr 2 Kępie Zaleszańskie – jednostka ewidencyjna Zaleszany

         713/3 (713), 383, 1543, 1576, 1578,

– Pogrubioną czcionką oznaczono nr działki projektowanej do wydzielenia

-W nawiasie wskazano numer działki objętej projektem podziału 

            zostały skompletowane dokumenty niezbędne do wydania w/w decyzji. 

            Z całością akt sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Tarnobrzegu, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa  w Tarnobrzeguul. 1 Maja 4, II piętro pok. 210, tel. 15 822 46 08 i w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia złożyć swoje uwagi i wnioski.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×