Obwieszczenie o skompletowaniu dokumentów do udzielenia pozwolenia na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III. Szlak Trzciana-Rudna Wielka, stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka-Rzeszów Zachodni.

OBWIESZCZENIE

z dnia 17.12.2014 r.

             Stosownie do art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. nr 1594),

 

WOJEWODA PODKARPACKI

i n f o r m u j e

że w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7840.2.36.2014, prowadzonego na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III. Szlak Trzciana-Rudna Wielka, stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka-Rzeszów Zachodni; od km 143.900 do km 154.900 linii nr 91 obejmującego :

  • przebudowę z budową : skrzyżowania dwupoziomowego w km 151,472 – przebudowa drogi wraz z budową drogi równoległej wzdłuż toru nr 1 w km 151,420-153,400,- przebudowa przejazdu w km 153,374 wraz z budową drogi równoległej wzdłuż toru nr 2 w km 152,580-153,374 z likwidacją przejazdu w km 152,611,
  • budowę : sieci teletechnicznej, sieci sterowania ruchem kolejowym, linii potrzeb nietrakcyjnych,
  • przebudowę : gazociągu w km. 147,693, drogi dojazdowej wzdłuż toru nr 1 w km 148,100-148,470, skrzyżowania dwupoziomowego w km 149,554 –przebudowa drogi, drogi w skrzyżowaniu dwupoziomowym w km 150,944,
  • rozbiórkę : sieci teletechnicznej, sieci sterowania ruchem klejowym, linii potrzeb nietrakcyjnych,

na działkach w obrębie Świlcza, Rudna Wielka, Pogwizdów Nowy, Miłocin i Rzeszów,  

zostały skompletowane wszystkie niezbędne dokumenty i materiały, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak : WOOŚ.4241.22.2014.AH-17 z dnia 09.12.2014 r. o uzgodnieniu warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

            Z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz z całością akt przedmiotowej sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w Oddziale Budownictwa Komunikacyjnego, Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 360, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×