Obwieszczenie o skompletowaniu dokumentów do wydania pozwolenia na budowę dla rozbudowy z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce.

 

OBWIESZCZENIE

 

             Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), w związku z art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 j.t.),

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

że w ramach postępowania administracyjnego znak:I-X.7840.2.7.2014, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce (od km 111.500 do km 122.100)” na działkach nr ewid.:

Obręb: 1 Dębica: 742/63

Obręb: 2 Dębica: 810/51, 810/33

Obręb: 3 Dębica: 111/1, 108

Obręb: Nagawczyna: 867/15

Obręb: Pustynia: 615/2

Obręb: Zawada: 25/3, 14/4, 1145/2, 1129/4, 53/4, 53/6, 50/3, 41/12, 1039/7, 41/15, 1039/8, 25/6, 1145/1

Obręb: Lubzina: 303, 369/1, 371/5, 100/1, 106/1, 112/1, 431/12, 432/1, 486/4, 487/3, 488/1, 192/1, 204/1, 598/4, 598/6, 302/1, 631/1, 104, 105/1, 370, 113, 114, 115, 116, 193, 194, 207, 430, 485, 263, 625, 297, 633, 405

Obręb: Brzezówka: 270, 339/1, 34/1, 33/1, 32/1, 31/1, 64/1, 332/1, 331/1, 311/4, 310/3, 309/3 308/1, 66/3, 72/1, 71, 83, 84, 111/5, 271/4, 69, 70, 73, 390/1, 486, 175/2, 111/3,

        zostały skompletowane wszystkie dokumenty niezbędne do wydania ww. decyzji w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.4241.16.2014.AH-17 z dnia 21.08.2014r., o uzgodnieniu warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

        Z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz całością akt przedmiotowej sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w Oddziale Budownictwa Komunikacyjnego, Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, II piętro, pokój 228, i w terminie 7 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia złożyć swoje uwagi i wnioski.

Historia zmian:

  • 1 września 2014, godz. 15:59, użytkownik: Danuta Maziarz