Obwieszczenie o skompletowaniu dokumentów dot. budowy wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce i potoku Kiełkowskim dla ochrony przeciwpowodziowej m. Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław,

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 14 lutego 2017

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966 j. t. z późn. zm.)

WOJEWODA  PODKARPACKI

INFORMUJE

że w dniu 10.02.2017 r., w ramach postępowania administracyjnego znak: I-IX.7820.3.3.2016 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji polegającej na budowie lewego wału rzeki Wisłoki w km wału 0+000 – 4+107 oraz budowie lewego wału potoku Kiełkowskiego w km wału 0+150 – 1+971, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania pn.: „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 – dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie”, został uzupełniony projekt budowlany niezbędny do wydania w/w decyzji.

 

            Z całością akt przedmiotowej sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Tarnobrzegu, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, VI piętro pok. 604, tel. 15 8224608 oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×