Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 23 lutego 2017 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 20 marca 2017

            Stosownie do art. 131 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że zostało wniesione odwołanie od wydanej w dniu 23 lutego 2017 r. decyzji Wojewody Podkarpackiego nr 1/2017 znak: I-IX.7820.1.5.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. Lubelskiego – Antoniów – Gorzyce od km 14+872.5 do km 16+608.3 w miejscowości Chwałowice, polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – ETAP I od km 14+872.50 do km 15+235.81”, zlokalizowanej na działkach:

 

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

 

  • powiat stalowowolski, jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem, obręb nr 0002 Chwałowice:

2879 (istniejący pas drogi wojewódzkiej)

 II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

 

  • powiat stalowowolski, jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem, obręb nr 0002 Chwałowice:

884/19 (podlegająca podziałowi na działki: 884/36 i 884/37),

884/25 (podlegająca podziałowi na działki: 884/30 i 884/31),

885 (podlegająca podziałowi na działki: 885/1 i 885/2),

884/28 (podlegająca podziałowi na działki: 884/32, 884/33 i 884/34),

886 (podlegająca podziałowi na działki: 886/1 i 886/2),

887 (podlegająca podziałowi na działki: 887/1 i 887/2),

888 (podlegająca podziałowi na działki: 888/1 i 888/2),

889 (podlegająca podziałowi na działki: 889/1, 889/2 i 889/3),

891 (podlegająca podziałowi na działki: 891/1 i 891/2).

892 (podlegająca podziałowi na działki: 892/1 i 892/2).

1206 (podlegająca podziałowi na działki: 1206/1 i 1206/2).

1198 (podlegająca podziałowi na działki: 1198/1, 1198/2 i 1198/3).

1261 (podlegająca podziałowi na działki: 1261/1 i 1261/2).

* pogrubioną czcionką oznaczono nr działki wydzielonej pod realizację inwestycji

III. DZIAŁKI POŁOŻONE W TERENIE NIEZBĘDNYM

DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH,

(położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji)

  • powiat stalowowolski, jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem, obręb nr 0002 Chwałowice:

888/2 (888); 884/34 (884/28); 1661; 1651; 1643; 1639; 884/37 (884/19); 885/2 (885); 886/2 (886); 1198/3 (1198); 1261/2 (1261); 1660; 1652; 1645; 1644; 1640; 1630/5; 1630/4.

* w przypadku działek podlegających podziałowi, w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem

              Odwołanie wraz z dokumentacją sprawy, przekazane zostanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dniu 24 marca 2017r.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×