Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 28 lutego 2020 r. decyzji Wojewody Podkarpackiego, znak: N-VIII.7820.1.18.2019