Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dobudowy drugiej jezdni obw. m. Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28

OBWIESZCZENIE

         Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) – zwanej dalej specustawą,

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

o wszczęciu postępowania administracyjnego

( sprawa znak: I-VII.7820.1.1.2016)

na wniosek Prezydenta Miasta Krosna, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznejna działkach:

Obręb ewidencyjny Białobrzegi, jednostka ewidencyjna miasto Krosno:

 • Działki istniejącego pasa drogowego: 400/1 ; 495/1.
 • Działki położone w liniach rozgraniczających teren (działki przechodzące na własność Skarbu Państwa w całości lub w wyniku podziału): 430/1 (430) ; 447/1 (447) ; 451/1 (451) ; 452/3 (452/1) ; 453/1 (453) ; 457/1 (457) ; 494/1.

(W nawiasie nr działki przed podziałem.)

 • Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych z których korzystanie będzie ograniczone: 430/2 (430) ; 475/1 ; 475/2.

(W nawiasie nr działki przed podziałem.)

Obręb ewidencyjny Przemysłowa, jednostka ewidencyjna miasto Krosno:

 • Działki istniejącego pasa drogowego: 1 ; 2/7 ; 27/1 ; 29/1 ; 29/3 ; 30/3 ; 42 ; 43 ; 50/3.
 • Działki położone w liniach rozgraniczających teren (działki przechodzące na własność Skarbu Państwa w całości lub w wyniku podziału): 2/10 ; 2/16 (2/11) ; 2/14 (2/2) ; 2/12 (2/9) ; 27/2 ; 28/1 ; 28/3 (28/2) ; 29/5 ; 29/7 (29/6) ; 3/61 (3/1) ; 3/63 (3/55) ; 3/65 (3/56) ; 30/2 ; 30/4 ; 31/2 (31) ; 35/1 (35) ; 37/1 (37) ; 38/1 (38) ; 39/1 (39) ; 41/1 ; 41/3 (41/2) ; 44/13 ; 44/21 (44/14) ; 44/15 ; 44/17 ; 44/7 ; 44/19 (44/8); 45/1 (45) ; 48/3 (48/2) ; 49/34 (49/32) ; 49/36 (49/33).

(W nawiasie nr działki przed podziałem.)

 • Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych z których korzystanie będzie ograniczone: 28/4 (28/2) ; 29/8 (29/6) ; 3/62 (3/1) ; 3/49 ; 3/50 ; 34/1 ; 34/3 ; 35/2 (35) ; 37/2 (37) ; 38/2 (38) ; 44/22 (44/14) ; 44/16 ; 44/18 ; 44/20 (44/8) ; 48/4 (48/2) ; 49/37 (49/33). (W nawiasie nr działki przed podziałem.)
 • Działki położone w liniach rozgraniczających, stanowiące własność Skarbu Państwa, przeznaczone na pas drogowy, dla których zachodzą skutki wynikające z art. 12 ust. 4d specustawy, na których wygasa użytkowanie wieczyste: 3/61 (3/1) ; 3/63 (3/55) ; 3/65 (3/56) ; 49/34 (49/32) ; 49/36 (49/33) ; 44/19 (44/8) ; 44/13 ; 44/15 ; 44/17 ; 44/21 (44/14) (W nawiasie nr działki przed podziałem.)
 • Działki stanowiące teren linii kolejowej, dla których zachodzą skutki wynikające z art. 20a specustawy: 26/17.

Obręb ewidencyjny Polanka, jednostka ewidencyjna miasto Krosno:

 • Działki istniejącego pasa drogowego: 1285 ; 1294/6 ; 1295 ; 1378/2 ; 1380 ; 1385/2 ; 1397/2 ; 1400/4 ; 1402/2 ; 1404/2 ; 1405 ; 1409/3 (1409/2) ; 1420/2 ; 196/10 ; 196/7 ; 196/9 ; 204/2 ; 205/2 ; 208/2 ; 209/5 ; 211/2 ; 212/2 ; 214 ; 217 ; 218/2 ; 221/2 ; 526.
 • Działki położone w liniach rozgraniczających teren (działki przechodzące na własność Skarbu Państwa w całości lub w wyniku podziału): 1281/6 ; 1281/9 (1281/7) ; 1281/8 ; 1283/2 ; 1284 ; 1286/1 ; 1286/2 ; 1287/7 (1287/5) ; 1287/6 ; 1293/14 (1293/8) ; 1293/9 ; 1294/5 ; 1294/11 (1294/7) ; 1294/8 ; 1296/5 (1296/1) ; 1296/2 ; 1298/7 (1298/2) ; 1298/9 (1298/3) ; 1298/11 (1298/4) ; 1299/1 (1299) ; 1378/3 (1378/1) ; 1379; 1381/2 ; 1381/3 ; 1381/4 ; 1382/3 (1382/1) ; 1382/2 ; 1383/3 (1383/1) ; 1383/2 ; 1384/3 (1384/1) ; 1384/2 ; 1385/3 (1385/1) ; 1386/3 (1386/1) ; 1386/2 ; 1387/7 (1387/3) ; 1387/4 ; 1388/3 (1388/1) ; 1388/2 ; 1389/3 (1389/1) ; 1389/2 ; 1390/1 ; 1390/2 ; 1391/1 (1391) ; 1394/3 (1394/1) ; 1394/2 ; 1395/3 (1395/1) ; 1395/2 ; 1397/3 (1397/1) ; 1398/3 (1398/1) ; 1398/2 ; 1400/7 (1400/3) ; 1406/2 ; 1420/3 (1420/1) ; 162/3 (162/2) ; 196/19 (196/11) ; 196/ 17 (196/12) ; 196/15 (196/4) ; 196/5 ; 196/13 (196/6) ; 198/2 ; 209/6 (209/4) ; 210/3 (210/1) ; 210/2 ; 211/4 (211/1) ; 211/3 ; 212/1 ; 213/1 ; 213/2; 213/3 ; 215; 216 ; 218/3 (218/1) ; 219/1 ; 219/2 ; 220/3 (220/1) ; 220/2 ; 221/1 ; 222/1 (222) ; 223/3 (223/1) ; 223/2 ; 512/3 (512/1) ; 512/2 ; 513 ; 514/3 (514/1) ; 514/2 ; 525/3 (525/1) ; 525/2 ; 527 ; 528/3 (528/1) ; 528/4 (528/1) ; 528/2; 532/3 (532/1) ; 532/2. (W nawiasie nr działki przed podziałem.)
 • Działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych z których korzystanie będzie ograniczone: 117/1 ; 117/2 ; 117/3 ; 1281/10 (1281/7) ; 1283/1; 1287/8 (1287/5) ; 1293/15 (1293/8) ; 1296/6 (1296/1) ; 1298/10 (1298/3) ; 1299/2 (1299) ; 1382/4 (1382/1) ; 1383/4 (1383/1) ; 1388/4 (1388/1) ; 1389/4 (1389/1) ; 1397/4 (1397/1) ; 1398/4 (1398/1) ; 1402/1 ; 1403/1 ; 196/18 (196/12) ; 196/14 (196/6) ; 208/1 ; 209/7 (209/4) ; 218/4 (218/1) ; 222 ; 223/4 (223/1) ; 226 ; 488/3 ; 509/2 ; 510 ; 512/4 (512/1) ; 514/4 (514/1) ; 525/4 (525/1) ; 532/4 (532/1).

(W nawiasie nr działki przed podziałem.)

 • Działki położone w liniach rozgraniczających, stanowiące własność Skarbu Państwa, przeznaczone na pas drogowy, dla których zachodzą skutki wynikające z art. 12 ust. 4d specustawy, na których wygasa użytkowanie wieczyste: 210/2 ; 210/3 (210/1) ; 213/1 ; 213/2 ; 213/3 ; 215.

(W nawiasie nr działki przed podziałem.)

 • Działki stanowiące teren linii kolejowej, dla których zachodzą skutki wynikające z art. 20a specustawy: 488/3.
 • Działki stanowiące teren wód płynących, dla których zachodzą skutki wynikające z art. 20a ustawy: 117/1 ; 117/2 ; 117/3 ; 509/2 ; 1420/1.

(W nawiasie nr działki przed podziałem.)

      Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za doręczone stronom postępowania.

     W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, można zapoznać się z dokumentami w powyższej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w godzinach pracy organu (od godz. 8.00 do 15.30). Akta sprawy znajdują się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Delegatura w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, VI piętro, pokój 610, tel. 13 43 72 819 lub 13 43 72 875.

Historia zmian:

  Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
  Dowiedz się więcej.

  ×