Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego N-VIII.7820.1.24.2019 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Przebudowa drogi ekspresowej S19 w zakresie odwodnienia w obrębie zbiorników ZB-8 i ZB-9 w miejscowości Kielanówka, polegająca na budowie i przebudowie urządzeń wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”