Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego N-VIII.7820.1.53.2018 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odc. od km 0+022 do km 1+350 wraz z rozbudową drogi krajowej nr 28 relacji Zator – Granica Państwa na odc. od km 1+985 do km 2+160, przebudową skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi krajowej nr 73 relacji Wiśniówka – Jasło w km 165+977, budową nowych odcinków dróg gminnych klasy D i L oraz rozbudową drogi gminnej nr 112973R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jasło, wykonywanej w ramach inwestycji pn.: Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28, a drogą krajową nr 7”

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×