Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie miany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 października 2010r. znak: I.X-7119-1-16/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa autostrady A-4 na odc. Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław „węzeł Wierzbna”

 OBWIESZCZENIE

z dnia 13 października 2016 r.

                Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2031 ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20, z dnia 12.09.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne

znak: I-X.7820.1.7.2016

w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 października 2010r. znak: I.X-7119-1-16/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa autostrady A-4 na odcinku Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław „węzeł Wierzbna” od km 581+263,44 – 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” (zmienionej decyzjami z dnia 17.09.2012r. znak: I-X.7820.1.11.2012, z dnia 13.03.2015r. znak: I-X.7820.1.16.2014 i z dnia 29.06.2015r. znak: I-X.7820.1.20.2013), w zakresie warunku wskazanego w punkcie 7a ppkt 84 w/w decyzji dotyczącego ustalenia terminu wykonania analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku od dnia oddania rozpatrywanego odcinka autostrady do użytkowania na termin wykonania analizy porealizacyjnej w terminie po upływie 6 miesięcy od dnia oddania w/w odcinka drogi do użytkowania.

           Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem dotyczącym zmiany zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 10ºº – 14ºº w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349A i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×