Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 19 w m. Baryczka

OBWIESZCZENIE

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

 

      Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że na wniosek z dnia 5 lipca 2017 r. (uzupełniony przy piśmie z dnia 3 sierpnia 2017 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7820.1.19.2017

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 19 w m. Baryczka polegająca na budowie chodnika w km 219+275 – 219+650 w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim w miejscowości Baryczka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, zlokalizowanej na działkach:

 

DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

  • Powiat strzyżowski, Gmina Niebylec, Obręb Baryczka:

1024, 1203/2 (1203/3, 1203/4), 1210 (1210/1, 1210/2), 1211 (1211/1, 1211/2), 1212 (1212/1, 1212/2), 1214/1 (1214/3, 1214/4), 1214/2 (1214/5, 1214/6), 1220/2 (1220/3, 1220/4), 1221 (1221/1, 1221/2).

 

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję

 

        Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000–1400 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 313 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×