Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce

OBWIESZCZENIE

16.06.2014r. 

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), w związku z art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 j.t.),

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

że na wniosek z dnia 29.01.2014r. (31.01.2014r. data wpływu) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 reprezentowane przez pełnomocnika Pana Emila Onderka,

 zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak:I-X.7840.2.7.2014

w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce (od km 111.500 do km 122.100)”

 na działkach nr ewid.:

Obręb: 1 Dębica:

– 742/63

Obręb: 2 Dębica:

– 810/51, 810/33

Obręb: 3 Dębica:

– 111/1, 108

Obręb: Nagawczyna:

– 867/15

Obręb: Pustynia:

– 615/2

Obręb: Zawada:

– 25/3, 14/4, 1145/2, 1129/4, 53/4, 53/6, 50/3, 41/12, 1039/7, 41/15, 1039/8, 25/6, 1145/1

Obręb: Lubzina:

– 303, 369/1, 371/5, 100/1, 106/1, 112/1, 431/12, 432/1, 486/4, 487/3, 488/1, 192/1, 204/1, 598/4, 598/6, 302/1, 631/1, 104, 105/1, 370, 113, 114, 115, 116, 193, 194, 207, 430, 485, 263, 625, 297, 633, 405

Obręb: Brzezówka:

– 270, 339/1, 34/1, 33/1, 32/1, 31/1, 64/1, 332/1, 331/1, 311/4, 310/3, 309/3 308/1, 66/3, 72/1, 71, 83, 84, 111/5, 271/4, 69, 70, 73, 390/1, 486, 175/2, 111/3,

 

            Ponadto informuję, że zostało wydane postanowienie znak: I-X.7840.2.7.2014 z dnia 17.03.2014r. nakładające na Inwestora obowiązek uzupełnienia dokumentów złożonych w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla ww. zamierzenia inwestycyjnego, uzupełnione w dniu 09.05.2014r.

            W terminie 21 dni od daty obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w powyższej sprawie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, II piętro, pokój 228 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×