Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej na działkach nr ewid.: 1350/1, 1350/2, 734/2 obręb 0021 Wróblik Szlachecki oraz 1441 obręb 0010 Milcza, na terenie miasta i gminy Rymanów

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 03.11.2015 r.

o wszczęciu postępowania

 

         Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 880) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że na wniosek złożony w dniu 13 października 2015 r. przez Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, reprezentowane przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne

znak: I-IV.747.3.22.2015 

         w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.:

Budowa odcinka regionalnej sieci szerokopasmowej na działkach nr ewid.: 1350/1, 1350/2, 734/2 obręb 0021 Wróblik Szlachecki oraz 1441 obręb 0010 Milcza, na terenie miasta i gminy Rymanów, dla inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej, w ramach projektu: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” 

        W terminie 21 dni od daty obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury i złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×