Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej w m. Kolbuszowa/Dębica, Kolbuszowa, Dąbrówka, Niwiska, Kolbuszowa/Mielec na odc. B – C

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 24.02.2015

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 1 pkt 3 oraz art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z późn. zm.)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A,

że na wniosek z dnia 11.02.2015 r. Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Roberta Kłaka zam. ul. Zawichojska 13, 27-600 Sandomierz,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-IX.7840.4.1.2015

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i ułożenie kabla światłowodowego nr OTK_01; OTK_02; OTK_151 i OTK_152 w relacji 47 POSZ Kolbuszowa/Dębica – WS Kolbuszowa – POSZ Dąbrówka – POSZ Niwiska – POSZ Kolbuszowa/Mielec w związku z realizacją Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Podkarpackiego na odcinku B – C”, zlokalizowanego na działce nr ewid. 318 – obręb nr 1 Świerczów, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa (W).

         Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i ewentualnie wnieść swoje wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Tarnobrzegu, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu  ul. 1 Maja 4, II piętro pok. 210, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000 – 1400 (tel. 158224608), do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

         W myśl art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

  • 25 lutego 2015, godz. 12:33, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×