Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej budowy drogi woj. połączenie drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) bez węzła z drogą krajową nr 19 w ciągu ul. Podkarpackiej

OBWIESZCZENIE

z dnia 30 marca 2016 r.

 

             Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że na wniosek z dnia 21.03.2016 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-X.7820.1.4.2016

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi wojewódzkiej od km 0+019,11 do km 3+457,29 – połączenie drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) bez węzła z drogą krajową nr 19 w ciągu ul. Podkarpackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

Zadanie nr 1: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie),

Zadanie nr 2: Przygotowania i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”,

zlokalizowanej na działkach:

 

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

a) położone w liniach rozgraniczających teren obejmujących budowę drogi wojewódzkiej:

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: BOGUCHWAŁA, OBRĘB: KIELANÓWKA:

404, 423,

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: MIASTO RZESZÓW, OBRĘB: 223 RZESZÓW – ZWIĘCZYCA II:

321/2, 526, 533/2, 534/17, 534/10, 535/13, 534/15, 535/19, 617, 510/1,

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: MIASTO RZESZÓW, OBRĘB: 212 STARONIWA:

2353/2, 2361/1, 2356/3, 2399/2, 2356/2, 2357/13, 2349/8, 2349/4, 2363/1, 2348/4, 2347/4, 2365/2, 2367/2, 2367/3, 2371/2, 2372/4, 2372/3, 2546, 2547/2, 2548/2, 2629/2, 2640/4, 2640/1, 2639/2, 2638/1, 2639/1, 2630/3, 2631/1, 2631/2, 2632/2, 2628/2, 2626/2, 2633/2, 2623/2, 2622/2, 2623/3, 2362/1, 2348/8,

 b) położone w liniach rozgraniczających teren obejmujących rozbudowę drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie):

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: MIASTO RZESZÓW, OBRĘB: 223 RZESZÓW – ZWIĘCZYCA II:

1310, 1301, 1300/1, 1291/1, 1292/1, 1290/1, 1274/3, 1274/2, 1274/1, 1273/1, 1272/3, 1267/2, 1138, 1139/1, 1139/3, 1142, 1143,

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: MIASTO RZESZÓW, OBRĘB: 211 ZWIĘCZYCA:

52/1, 51/1, 50/2, 50/3, 51/3, 49/2, 48/2, 49/3, 48/3, 46/3, 46/4, 58/73, 58/71, 58/72, 58/74, 58/26, 41/1, 58/25, 58/24, 58/65, 58/66, 58/67, 321/1, 324, 323, 322, 321/2, 320, 319, 317, 312, 304/1, 58/63, 58/64

 II. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZACE POD INWESTYCJĘ

 a) położone w części w liniach rozgraniczających teren obejmujących budowę drogi wojewódzkiej:

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: BOGUCHWAŁA, OBRĘB: RACŁAWÓWKA:

 

644 (644/1, 644/2, 644/3), 641/4 (641/7, 641/8), 641/3 (641/9, 641/10), 979 (979/1, 979/2), 978/1 (978/6, 978/7), 641/2 (641/11, 641/12), 978/4 (978/8, 978/9), 981 (981/1, 981/2), 982 (982/1, 982/2), 983 (983/1, 983/2), 1061/1 (1061/2, 1061/3), 1060/4 (1060/6, 1060/7), 1054/1 (1054/2, 1054/3, 1054/4), 1053/7 (1053/8, 1053/9, 1053/10), 1052 (1052/1, 1052/2, 1052/3), 1051 (1051/1, 1051/2), 1068 (1068/1, 1068/2), 1050/2 (1050/5, 1050/6), 1089 (1089/1, 1089/2), 1087 (1087/1, 1087/2), 1050/1 (1050/3, 1050/4), 1086 (1086/1, 1086/2), 1073 (1073/1, 1073/2), 1074 (1074/1, 1074/2), 1085 (1085/1, 1085/2, 1085/3), 1084 (1084/1, 1084/2, 1084/3), 1092/1 (1092/4, 1092/5), 1083 (1083/1, 1083/2),

 

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: BOGUCHWAŁA, OBRĘB: KIELANÓWKA:

671/15 (671/16, 671/17), 425/5 (425/6, 425/7), 424/9 (424/18, 424/19), 424/4 (424/20, 424/21), 424/3 (424/16, 424/17), 669 (669/1, 669/2), 670/9 (670/14, 670/15, 670/16), 405 (405/1, 405/2), 399/8 (399/14, 399/15, 399/16, 399/17), 399/4 (399/9, 399/10, 399/11), 668 (668/1, 668/2, 668/3, 668/4), 397 (397/1, 397/2), 394/3 (394/4, 394/5), 399/7 (399/12, 399/13),

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: MIASTO RZESZÓW, OBRĘB: 223 ZWIĘCZYCA II:

142 (142/1, 142/2, 142/3), 146/1 (146/3, 146/4, 146/5), 149 (149/1, 149/2), 150 (150/1, 150/2), 155/2 (155/5, 155/6), 155/1 (155/3, 155/4), 159 (159/1, 159/2, 159/3), 160 (160/1, 160/2, 160/3), 164 (164/1, 164/2, 164/3), 165 (165/1, 165/2, 165/3), 167 (167/1, 167/2), 173/2 (173/4, 173/5, 173/6), 174 (174/1, 174/2), 176/1 (176/4, 176/5), 175 (175/1, 175/2), 180/3 (180/4, 180/5), 181 (181/1, 181/2), 192/1 (192/3, 192/4, 192/5), 238 (238/1, 238/2, 238/3), 239/9 (239/6, 239/7, 239/8), 204/9 (204/7, 204/8), 243/1 (243/3, 243/4), 244 (244/1, 244/2, 244/3), 245 (245/1, 245/2, 245/3), 249 (249/1, 249/2), 250 (250/1, 250/2), 248 (248/1, 248/2), 252 (252/1, 252/2, 252/3), 259/1 (259/3, 259/4), 258 (258/1, 258/2), 260 (260/1, 260/2, 260/3), 264/2 (264/3, 264/4), 265 (265/1, 265/2), 272/3 (272/7, 272/8), 272/2 (272/9, 272/10), 273/3 (273/4, 273/5, 273/6), 283 (283/1, 283/2, 283/3), 282 (282/1, 282/2, 282/3), 291 (291/1, 291/2, 291/3), 300 (300/1, 300/2, 300/3), 304 (304/1, 304/2, 304/3), 309 (309/1, 309/2, 309/3), 310 (310/1, 310/2, 310/3), 319 (319/1, 319/2), 320 (320/1, 320/2), 321/1 (321/3, 321/4), 322 (322/1, 322/2), 323/1 (323/3, 323/4), 336 (336/1, 336/2), 337/5 (337/8, 337/9), 338 (338/1, 338/2), 298/4 (298/14, 298/15), 339 (339/1, 339/2), 405 (405/1, 405/2, 405/3), 401 (401/1, 401/2), 399 (399/1, 399/2), 402 (402/1, 402/2), 398 (398/1, 398/2), 390 (390/1, 390/2, 390/3), 386 (386/1, 386/2, 386/3), 380 (380/1, 380/2, 380/3), 377 (377/1, 377/2, 377/3), 374/1 (374/2, 374/3, 374/4), 372 (372/1, 372/2, 372/3), 470 (470/1, 470/2, 470/3), 471 (471/1, 471/2, 471/3), 481 (481/1, 481/2, 481/3), 483 (483/1, 483/2, 483/3), 490 (490/1, 490/2, 490/3), 492/4 (492/10, 492/11, 492/12), 496 (496/1, 496/2), 497 (497/1, 497/2), 499 (499/1, 499/2, 499/3), 504 (504/1, 504/2), 505 (505/1, 505/2), 507/7 (507/19, 507/20, 507/21), 511 (511/1, 511/2), 514 (514/1, 514/2, 514/3), 515 (515/1, 515/2, 515/3), 527 (527/1, 527/2), 525 (525/1, 525/2), 530 (530/1, 530/2), 529 (529/1, 529/2), 533/1 (533/3, 533/4), 534/16 (534/19, 534/20), 535/18 (535/20, 535/21), 534/18 (534/21, 534/22), 535/11 (535/22, 535/23), 535/10 (535/24, 535/25), 454/1 (454/2, 454/3, 454/4), 581 (581/1, 581/2), 580 (580/1, 580/2), 584 (584/1, 584/2), 583 (583/1, 583/2), 591 (591/1, 591/2), 595 (595/1, 595/2, 595/3), 599/2 (599/5, 599/6), 599/1 (599/3, 599/4), 604 (604/1, 604/2), 605 (605/1, 605/2), 609/2 (609/3, 609/4, 609/5), 616 (616/1, 616/2), 618/1 (618/3, 618/4), 1329 (1329/1, 1329/2), 1320/6 (1320/9, 1320/10), 1320/2 (1320/7, 1320/8), 1319 (1319/1, 1319/2), 1316 (1316/1, 1316/2), 532 (532/1, 532/2), 590 (590/1, 590/2),

 • POWIAT: RZESZÓW, GMINA: MIASTO RZESZÓW, OBRĘB: 212 STARONIWA:

2361/2 (2361/3, 2361/4), 2399/3 (2399/6, 2399/7), 2399/1 (2399/4, 2399/5), 2356/1 (2356/4, 2356/5), 2358 (2358/1, 2358/2), 2357/1 (2357/14, 2357/15), 2357/4 (2357/16, 2357/17), 2349/3 (2349/9, 2349/10), 2363/2 (2363/3, 2363/4), 2347/5 (2347/6, 2347/7), 2365/3 (2365/4, 2365/5), 2649 (2649/1, 2649/2), 2640/3 (2640/5, 2640/6), 2632/1 (2632/3, 2632/4), 2638/2 (2638/3, 2638/4), 2633/1 (2633/3, 2633/4), 2628/3 (2628/4, 2628/5), 2626/3 (2626/4, 2626/5),

b) położone w części w liniach rozgraniczających teren obejmujących rozbudowę drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie):

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: MIASTO RZESZÓW, OBRĘB: 223 ZWIĘCZYCA II:
 • 1309 (1309/1, 1309/2), 1302/8 (1302/19, 1302/20), 1299/1 (1299/2, 1299/3), 1297/9 (1297/13, 1297/14), 1293/1 (1293/2, 1293/3), 1275 (1275/1, 1275/2), 1273/2 (1273/3, 1273/4), 1267/3 (1267/7, 1267/8), 1266 (1266/1, 1266/2), 1133 (1133/1, 1133/2), 1136/3 (1136/1, 1136/2), 1140/1 (1140/3, 1140/4), 1140/2 (1140/5, 1140/6), 1141 (1141/1, 1141/2), 1255,
 • POWIAT: RZESZÓW, GMINA: MIASTO RZESZÓW, OBRĘB: 211 ZWIĘCZYCA:

52/2 (52/3, 52/4), 51/2 (51/4, 51/5, 51/6), 46/1 (46/5, 46/6), 41/2 (41/3, 41/4), 318 (318/1, 318/2, 318/3), 316 (316/1, 316/2), 311 (311/1, 311/2), 58/22, 58/1

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję

 

III. DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

 

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: MIASTO RZESZÓW, OBRĘB: 211 ZWIĘCZYCA:

41/3 (41/2), 43, 51/5 (51/2), 288/1, 295/4, 303, 308, 318/2 (318),

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: MIASTO RZESZÓW, OBRĘB: 212 STARONIWA:

2547/1, 2357/14 (2357/1), 2357/5, 2357/9, 2359/1, 2359/2, 2649/2 (2649), 2347/9, 2348/10, 2362/3, 2366/2, 2357/12, 2349/7, 2638/4 (2638/2),

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: MIASTO RZESZÓW, OBRĘB: 223 ZWIĘCZYCA II:

181/2 (181), 192/5 (192/1), 260/3 (260), 264/3 (264/2), 265/2 (265), 273/4 (273/3), 281, 282/1 (282), 283/1 (283), 294, 298/1, 300/3 (300), 304/3 (304), 309/1 (309), 310/1 (310), 1130/1, 1131, 1133/1 (1133), 1136/1 (1136/3), 1137, 1140/3 (1140/1), 1261, 1265/1, 1266/2 (1266), 1267/8 (1267/3), 1275/2 (1275), 1290/4, 1309/2 (1309), 1316/2 (1316), 1320/8 (1320/2), 1330,

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: BOGUCHWAŁA, OBRĘB: KIELANÓWKA:

394/4 (394/3), 399/9 (399/4), 399/12 (399/7), 668/3 (668), 670/14 (670/9), 670/16 (670/9),

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki
   przed podziałem

 IV. DZIAŁKI WÓD PŁYNĄCYCH I TERENU LINII KOLEJOWEJ:

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: BOGUCHWAŁA, OBRĘB: KIELANÓWKA:

427, 433, 403,

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: MIASTO RZESZÓW, OBRĘB: 211 ZWIĘCZYCA:

1/1, 2

              Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000–1400 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 313 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×