Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych rozbudowy i przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia prawego wału rzeki San, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem

O B W I E S Z C Z E N I E

22.10.2013 r

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143 poz. 963)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek z dnia 09.10.2013 r. Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Pana Stanisława Stachurę, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-IX.7820.3.9.2013

 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215 – 9+417 na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie”, w ramach zadania pn: „San I – Etap I – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215 – 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem woj. podkarpackie”, zlokalizowanej na działkach objętych projektowanym obszarem inwestycji: 

 1. Nieruchomości lub ich części niezbędne do realizacji inwestycji, położone w liniach rozgraniczających teren:
 • obręb nr 7 Pniów – jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem

1171/1, 1171/3, 1300/1, 980/5 (980/1), 933/1 (933), 980/3 (980/2), 981/3 (981/1), 1035/1 (1035), 1036/1 (1036), 1037/1 (1037), 1038/1 (1038), 1039/1 (1039), 1040/1 (1040), 1054/1 (1054), 1055/1 (1055), 1056/1 (1056), 1057/1 (1057), 1058/1 (1058), 1059/1 (1059), 1060/1 (1060), 1061/1 (1061), 1062/1 (1062), 1063/1 (1063), 1064/1 (1064), 1065/1 (1065), 1066/1 (1066), 1067/1 (1067), 1068/1 (1068), 1069/1 (1069), 1292/1 (1292), 1293/1 (1293), 1294/1 (1294), 1295/1 (1295), 1308/4 (1308/1), 1307/3 (1307/1), 1307/4 (1307/1), 1308/6 (1308/3), 1306/1 (1306), 1305/1 (1305), 1304/1 (1304), 1303/1 (1303), 1302/3 (1302/1), 1302/5 (1302/2), 1301/1 (1301), 1300/3 (1300/2), 1299/1 (1299), 1298/1 (1298), 1297/1 (1297), 1296/1 (1296), 1531/6 (1531/3), 1531/4 (1531/1), 1/5 (1/2), 6/7 (6/2), 1/3 (1/1), 2/3 (2/1), 3/3 (3/1), 4/3 (4/1), 5/3 (5/1), 6/4 (6/1), 7/1 (7), 8/1 (8), 9/1 (9), 10/1 (10), 11/1 (11), 12/1 (12), 13/1 (13), 14/1 (14), 15/1 (15), 16/1 (16), 17/1 (17), 18/1 (18), 19/1 (19), 20/1 (20), 21/1 (21), 22/1 (22)

 • obręb nr 5 Nowiny – jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem

11, 23, 45, 54/1, 127, 359, 817/1 (817), 818/2 (818/1), 820/1 (820), 821/2 (821/1), 810/2 (810/1), 808/1 (808), 772/1 (772), 771/1 (771), 763/1 (763), 762/1 (762), 761/1 (761), 714/6 (714/2), 714/8 (714/5), 699/1 (699), 688/1 (688), 686/1 (686), 685/1 (685), 684/1 (684), 683/1 (683), 664/1 (664), 663/1 (663), 662/1 (662), 652/1 (652), 651/1 (651), 650/1 (650), 636/1 (636), 648/1 (648), 647/1 (647), 646/1 (646), 645/1 (645), 644/1 (644), 643/1 (643), 525/1 (525), 527/1 (527), 528/2 (528/1), 493/1 (493), 492/1 (492), 422/1 (422), 420/1 (420), 419/1 (419), 418/1 (418), 417/1 (417), 416/1 (416), 292/6 (292/2), 292/4 (292/1), 292/8 (292/3), 291/1 (291), 290/1 (290), 289/1 (289), 288/1 (288), 287/1 (287), 286/1 (286), 285/1 (285), 284/1 (284), 283/1 (283), 282/3 (282/1), 281/1 (281), 280/1 (280), 279/1 (279), 277/3 (277/1), 277/5 (277/2), 276/1 (276), 274/1 (274), 273/1 (273), 272/1 (272), 271/1 (271), 270/1 (270), 269/1 (269), 268/1 (268), 267/1 (267), 266/1 (266), 265/1 (265), 264/1 (264), 263/4 (263/1), 263/6 (263/2), 263/8 (263/3), 262/1 (262), 261/3 (261/1), 260/1 (260), 259/1 (259), 258/1 (258), 257/1 (257), 256/1 (256), 255/1 (255), 254/1 (254), 253/1 (253), 252/1 (252), 250/1 (250), 249/1 (249), 248/1 (248), 247/1 (247), 246/1 (246), 245/1 (245), 244/1 (244), 243/1 (243), 242/1 (242), 241/1 (241), 240/1 (240), 239/1 (239), 238/1 (238), 237/1 (237), 236/5 (236/2), 236/3 (236/1), 235/1 (235), 234/1 (234), 233/1 (233), 232/1 (232), 231/1 (231), 230/1 (230), 229/1 (229), 228/1 (228), 227/1 (227), 226/1 (226), 225/3 (225/1), 225/5 (225/2), 224/1 (224), 223/1 (223), 222/1 (222), 221/1 (221), 220/1 (220), 219/5 (219/2), 219/3 (219/1), 218/5 (218/2), 218/3 (218/1), 198/1 (198), 199/1 (199), 200/1 (200), 201/1 (201), 202/1 (202), 203/1 (203), 204/1 (204), 205/1 (205), 206/1 (206), 207/1 (207), 208/1 (208), 209/1 (209), 210/1 (210), 211/1 (211), 212/1 (212), 213/3 (213/1), 213/5 (213/2), 196/3 (196/2), 195/1 (195), 192/1 (192), 191/1 (191), 188/1 (188), 187/1 (187), 184/1 (184), 183/1 (183), 180/1 (180), 179/1 (179), 176/1 (176), 175/5 (175/2), 175/3 (175/1), 172/1 (172), 171/1 (171), 168/1 (168), 167/1 (167), 164/1 (164), 163/1 (163), 160/1 (160), 159/5 (159/2), 159/3 (159/1), 156/1 (156), 155/1 (155), 152/1 (152), 151/1 (151), 148/1 (148), 147/1 (147), 144/1 (144), 143/1 (143), 141/5 (141/2), 141/3 (141/1), 138/1 (138), 137/1 (137), 134/1 (134), 133/1 (133), 130/1 (130), 129/2 (129/1), 197/1 (197), 128/1 (128), 126/1 (126), 31/3 (31/2), 129/4 (129), 123/3 (123/1), 123/5 (123/2), 121/1 (121), 117/1 (117), 119/3 (119/1), 119/5 (119/2), 116/1 (116), 115/5 (115/2), 115/3 (115/1), 114/1 (114), 113/1 (113), 112/1 (112), 105/10 (105/5), 105/8 (105/4), 98/1 (98), 97/1 (97), 89/1 (89), 85/1 (85), 84/5 (84/2), 84/3 (84/1), 72/1 (72), 71/1 (71), 64/1 (64), 63/1 (63), 62/1 (62), 61/1 (61), 54/3 (54/2), 47/1 (47), 46/1 (46), 44/1 (44), 43/1 (43), 42/1 (42), 41/1 (41), 10/1 (10), 8/1 (8), 7/1 (7), 6/1 (6), 4/6 (4/3), 4/4 (4/1).

 • obręb nr 8 Radomyśl nad Sanem – jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem

1475/1, 1832/1 (1832), 1474/5 (1474/4), 1476/3 (1476/2).

-Pogrubioną czcionką oznaczono nr działki projektowanej do wydzielenia pod realizację inwestycji

-W nawiasie wskazano numer działki objętej projektem podziału

 

 1. Nieruchomości, lub ich części będące częścią inwestycji, niezbędne do funkcjonowania inwestycji, wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania:
 • obręb nr 7 Pniów – jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem

   1994

 • obręb nr 5 Nowiny – jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem

         1000

 • obręb nr 8 Radomyśl nad Sanem – jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem

         1472/2

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga nałożenia na inwestora obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, na części nieruchomości o nr ewid.: 1249, 1250, 694/2, 1171/3, 1296/1 (1296), 1296/2 (1296), 1531/7 (1531/3) – obręb 7 Pniów.

-Pogrubioną czcionką oznaczono nr działki projektowanej do wydzielenia pod realizację inwestycji

-W nawiasie wskazano numer działki objętej projektem podziału

            Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000 – 1400 w siedzibie  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Tarnobrzegu, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, II piętro pok. 210, tel. 15 8224608, do czasu wydania orzeczenia w sprawie oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

            W myśl art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie.

            Zgodnie z  art. 7 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 ustawy  o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania :

 • nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 • w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji do czasu wydania takiej decyzji, można zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w szczególności jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z inwestycją;
 • w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, jest nieważna.

            Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości, których części są niezbędne do funkcjonowania inwestycji, wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania (wymienionych w punkcie II niniejszego zawiadomienia) – na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – mogą domagać się ich wykupu przez Skarb Państwa, składając wniosek w terminie 90 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×