Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na rozbudowę drogi woj. nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce w m. Chwałowice,

O B W I E S Z C Z E N I E

 z dnia 26 stycznia 2017 r.

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 j.t. z późn. zm.)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek z dnia 30 grudnia 2016 r., Zarządu Województwa Podkarpackiego al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Miąso – Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-IX.7820.1.5.2016

 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. . „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce od km 14+872.5 do km 16+608.3 w miejscowości Chwałowice, polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – ETAP I od km 14+872.50 do km 15+235.81”, zlokalizowanej na działkach:

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren)

  • powiat stalowowolski, jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem, obręb nr 0002 Chwałowice:

      2879 (istniejący pas drogi wojewódzkiej)

II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ

   (położone w liniach rozgraniczających teren)

 

powiat stalowowolski, jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem,

obręb nr 0002 Chwałowice

Nr działki przed podziałem

Działki powstałe w wyniku podziału

Działki przeznaczone pod inwestycję

884/19

884/36, 884/37

884/36

884/25

884/30, 884/31

884/30

885

885/1, 885/2

885/1

884/28

884/32, 884/33, 884/34

884/32, 884/33

886

886/1, 886/2

886/1

887

887/1, 887/2

887/1

888

888/1, 888/2

888/1

889

889/1, 889/2, 889/3

889/1, 889/2

891

891/1, 891/2

891/1

892

892/1, 892/2

892/1

1206

1206/1, 1206/2

1206/1

1198

1198/1, 1198/2, 1198/3

1198/1, 1198/2

1261

1261/1, 1261/2

1261/1

* pogrubioną czcionką oznaczono nr działki projektowanej do wydzielenia pod realizację inwestycji

III. DZIAŁKI POŁOŻONE W TERENIE NIEZBĘDNYM DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

   (położone poza liniami rozgraniczającymi teren)

  • powiat stalowowolski, jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem, obręb nr 0002 Chwałowice:

888/2 (888); 884/34 (884/28); 1661; 1651; 1643; 1639; 884/37 (884/19); 885/2 (885); 886/2 (886); 1198/3 (1198); 1261/2 (1261), 1660; 1652; 1645; 1644; 1640; 1630/5; 1630/4.

* w przypadku działek podlegających podziałowi, w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem 

           Informuję, że zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 specustawy, z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu, jest nieważna.

           Jednocześnie uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, VI piętro, pok. 604 (tel. 158224608) w godzinach od 10 00 do 14 00  można zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami w powyższej sprawie oraz złożyć ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×