Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na rozbudowę drogi woj. nr 867 na odc. od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – Etap II – rozbudowa DW 867.

 OBWIESZCZENIE

z dnia 7 grudnia 2017 r.

           Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dnia 31.08.2017 r. (otrzymany w dniu 8.09.2017 r.)  

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7820.1.34.2017

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – Etap II – rozbudowa DW 867 na odcinku od km 33+811,00 do km 34+316,61”, zlokalizowanej na działkach nr ewid.:

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

  • POWIAT: LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180901_1 LUBACZÓW MIASTO, OBRĘB: 0001 LUBACZÓW:

296, 266/1;

II. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

  • POWIAT: LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180901_1 LUBACZÓW MIASTO, OBRĘB: 0001 LUBACZÓW:

294 (294/1, 294/2), 295 (295/1, 295/2), 297 (297/1, 297/2), 377 (377/1, 377/2), 289 (289/1, 289/2), 288 (288/1, 288/2), 287 (287/1, 287/2), 286 (286/1, 286/2), 285 (285/1, 285/2), 284 (284/1, 284/2), 283 (283/1, 283/2) 282 (282/1, 282/2), 281 (281/1, 281/2), 280 (280/1, 280/2), 271 (271/1, 271/2), 270 (270/1, 270/2) 269 (269/1, 269/2), 266/2 (266/3, 266/4);

  • POWIAT: LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180906_5 OLESZYCE OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB: 0005 OLESZYCE LUBOMIERZ:

2529/2 (2529/3,2529/4), 764/16 (764/ 19, 764/20), 2511/2

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję,

       Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10ºº – 14ºº, w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 361 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×