Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na rozbudowę drogi woj.Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych w m. Czarna

OBWIESZCZENIE

z dnia 16 lutego 2017 r.

        Stosownie do art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

że na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4, z dnia 15.12.2016 r., złożony do tut. Urzędu w dniu 21-12-2016 r.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

znak: I-X.7820.1.15.2016

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych od km 17+535,16 do km 18+080,00 strona lewa w m. Czarna”

na działkach:

I. położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji

(działki w całości wchodzące pod inwestycję)

Powiat łańcucki

Jednostka ewidencyjna 181003_2

Obręb ewidencyjny 0001 Czarna

1340/4

II.Działki dzielone pod inwestycję

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

(w nawiasie wskazano działki powstałe w wyniku podziału. Wytłuszczoną czcionką wskazano działki, na których realizowane będą prace)

Powiat łańcucki

Jednostka ewidencyjna 181003_2

Obręb ewidencyjny 0001 Czarna

1941/1 (19041/5, 1941/6); 1353/1 (1353/5, 1353/6); 1350 (1350/3, 1350/4); 1348/3 (1348/7, 1348/8); 1346/1 (1346/9, 1346/10); 1344 (1344/3, 1344/4); 1339 (1339/3, 1339/4); 1942 (1942/3, 1942/4); 1330/1 (1330/7, 1330/8); 1330/2 (1330/9, 1330/10); 1333 (1333/3, 1333/4).

        Jednocześnie zawiadamiam, że w związku ze stwierdzonymi uchybieniami wydane zostało przez Wojewodę Podkarpackiego postanowienie z dnia 19 stycznia 2017 r. znak: I-X.7820.1.15.2016 zobowiązujące inwestora do uzupełnienia dokumentów (projektu budowlanego). Wszystkie dokumenty zostały skompletowane.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×