Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla rozbudowy linii klejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce

OBWIESZCZENIE
z dnia 30.10.2013r.

             Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267), w związku z art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz. 94 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA

że na wniosek z dnia 18.09.2013r. (25.09.2013r. data wpływu)  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 reprezentowane przez pełnomocnika Pana Emila Onderka,

 zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak:I-X.7840.2.43.2013

         w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii klejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce od km 113.680 do km 114.420”

na działkach:
– obręb Pustynia: 615/1, 615/2,
– obręb Nagawczyna: 867/15,
– obręb 2 Dębica: 810/36, 875, 597/2,
– obręb 3 Dębica: 939, 99/2, 99/1, 100/1, 101/3, 101/5, 102/1, 104/1, 105/12, 105/16, 105/13, 105/18, 105/20, 105/22, 106/1, 107/1, 107/4, 110/4, 111/1,

       W terminie 21 dni od daty obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w powyższej sprawie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349a od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×