Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice – Strachocina

OBWIESZCZENIE

z dnia 16.02.2018 r.

          Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 8 ust. 1 i 1a, art. 15 ust. 4 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2302)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

          że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, z dnia 29.12.2017 r.,  

          zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-V.7840.1.1.2018

          w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2015 r. nr 53/15, znak: I-X.7840.1.74.2015 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w skład której wchodzą: linia światłowodowa, ochrona katodowa, węzeł Hermanowice, 5 zespołów zaporowo-upustowych: Aksmanice, Trójca, Kuźmina, Tyrawa Solna, Końskie)”,

         w zakresie węzła Hermanowice, obejmującym zmianę zagospodarowania oraz charakterystycznych parametrów rurociągu gazowego węzła, na działce nr 730, obręb 0003 Hermanowice, gmina Przemyśl, dla: rurociągu gazowego węzła i kabla zasilającego oraz kanalizacji deszczowej.

          Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000 – 1400  w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 313 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×