Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego – węzeł rozdzielczo-pomiarowy Strachocina, tłocznia gazu Strachocina

OBWIESZCZENIE

z dnia 12.04.2017 r.

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. art. 8 ust. 1 i 1a, art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1731 ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A  

że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, z dnia 16.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne

znak: I-V.7840.1.1.2017

          w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego – węzeł rozdzielczo-pomiarowy Strachocina, tłocznia gazu Strachocina”,

na działkach:

Powiat: sanocki

Gmina: Sanok

Obręb: 0025 Strachocina

63 (KS1S/00071195/1), 37 (KS1S/00067741/3), 38 (KS1S/00067769/5), 160 (KS1S/00067741/3), 162 (KS1S/00067769/5), 164 (KS1S/00067769/5), 165 (KS1S/00067939/8), 167 (KS1S/00067939/8), 168 (KS1S/00067230/8), 155 (KS1S/00068371/5), 157 (KS1S/00070383/9), 158 (KS1S/00068371/5), 166 (KS1S/00066405/9), 163 (KS1S/00068333/7), 161 (KS1S/00069259/1), 169/1, 169/2 i 169/3 (169*) (KS1S/00067741/3), 206 (KS1S/00068294/1), 584/1 i 584/2 (584*) (KS1S/00068310/0), 328/1 i 328/2 (328*) (KS1S/00077229/1), 327/1 i 327/2 (327*) (KS1S/00068294/1), 326/1 i 326/2 (326*) (KS1S/00068272/1), 324/4 (324/2*) (KS1S/00073632/1), 318/2 (318*) (KS1S/00077229/1), 321/2 (321*) (KS1S/00069484/7), 320/2 (320*) (KS1S/00068121/8), 319/2 (319*) (KS1S/00068364/3), 317 (KS1S/00077229/1), 597 (KS1S/00069363/3), 595/2 (595*) (-), 594 (KS1S/00070383/9), 593 (KS1S/00070384/6), 592 (KS1S/00068831/8), 591 (KS1S/00068830/1), 590 (KS1S/00067787/7), 589 (KS1S/00068371/5), 587 (KS1S/00068844/2), 586 (KS1S/00067782/2), 585 (KS1S/00072408/5), 581 (KS1S/00068802/6), 580 (KS1S/00068453/4), 578 (KS1S/00068579/3), 577 (KS1S/00068578/6), 576 (KS1S/00068107/4), 575/1 i 575/2 (575*) (KS1S/00068448/6), 574 (KS1S/00068359/5), 473 (KS1S/00077229/1), 171 (KS1S/00076444/7), 643 (KS1S/00077229/1), 664 (KS1S/00068263/5), 663 (KS1S/00006812/7), 640 (KS1S/00068373/9), 639 (KS1S/00077229/1), 641 (KS1S/00069636/8), 771 (KS1S/00077229/1), 789 (KS1S/00068178/2), 790 (KS1S/00068373/9), 791 (KS1S/00077229/1), 939 (KS1S/00068112/2), 796 (KW 68804), 797 (KS1S/00077229/1), 803 (KS1S/00068154/8), 804 (KS1S/00066733/7), 799 (KS1S/00077229/1), 805 (KS1S/00068495/0), 810 (KW 66969), 812 (KS1S/00077229/1), 915 (KS1S/00077229/1), 299 (KW 69388), 1139 (KS1S/00077229/1), 905 (KS1S/00077229/1), 1144 (KS1S/00068732/4), 1154/2 (KS1S/00076922/2), 1209 (KS1S/00077229/1), 1146 (KS1S/00068748/9), 1202 (KW 68998), 1203 (KW 68998), 1204 (KS1S/00074510/7), 1205 (-), 1206 (KW 66726), 1207 (KW 66869), 1208 (KW 69042), 1480 (KS1S/00066340/5), 1462 (KS1S/00077229/1), 1471/1 (KS1S/00080351/9), 1471/2 (KS1S/00077229/1), 1474 (KS1S/00077229/1), 1473/2 (KS1S/00067640/5), 1003 (KS1S/00079203/7), 1562 (KW 69668), 1549 (KW 69668), 1551 (KW 69257), 1553 (KW 69668), 1782 (KW 69230), 1783 (KW 68671), 1786 (KW 68729), 1787 (KW 68722), 1788 (KW 68522), 1789 (KW 68598), 1790 (KW 68086), 1791 (KS1S/00077229/1), 1792 (KW 67313), 1568/1 (KS1S/00074216/6), 1854 (KW 68798).

(w nawiasie podano nr księgi wieczystej),

(*oznaczono numer pierwotny działki przed podziałem)

         Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10ºº – 14ºº w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, V piętro, pokój 566 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

      Jednocześnie informuję, że w trakcie prowadzonego postępowania, postanowieniem z dnia 31.03.2017r. znak: I-V.7840.1.1.2017, nałożono na inwestora obowiązek uzupełnienia dokumentów (projektu budowlanego). Wszystkie dokumenty niezbędne do wydania decyzji w powyższej sprawie, zostały skompletowane.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×