Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej odc.Kraków Rzeszów, etap III, szlak Sędziszów Małopolski – Trzciana

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 23.12.2013r. 

             Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267), w związku z art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz. 94 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

że w ramach postępowania administracyjnego znak:I-X.7840.2.28.2013, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, etap III, szlak Sędziszów Małopolski – Trzciana od km 133.600 do km 142.400 w ramach zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa, na odcinku Sędziszów Małopolski – Rzeszów Zachodni w km 133.600 – 154.900 w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”, prowadzonego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 reprezentowane przez pełnomocnika Pana Roberta Łopusiak, na działkach:

działki w terenie kolejowym zamkniętym, których właścicielem lub użytkownikiem  wieczystym jest PKP S.A. lub PKP PLK S.A.:

– obręb Sędziszów Małopolski: 356/12, 2671,

– obręb Olchowa: 487,

– obręb Będziemyśl: 54/2,

– obręb Dąbrowa: 524,

– obręb Trzciana: 1021,

działki będące własnością lub będące w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. lub PKP PLK S.A. :

obręb Sędziszów Małopolski:

775/1, 776/1, 778/1, 779/1, 780/1, 781/1, 178/1, 179/1, 180/1, 187/1, 194/1, 335/1, 341/1, 342/1, 352/1, 352/2, 353/1, 801/1, 802/5, 802/7, 804/3, 805/1, 808/1, 809/4, 809/3, 811/1, 810/1, 2718/1, 2717/1, 2715/1, 2703/1, 2702/1, 2704/1, 2701/1, 2657/1, 2660/1, 2669/1, 2668/1, 2667/1

obręb Olchowa:

270/1, 271/1, 272/1, 273, 274/1, 509/1, 510/5, 280/1, 281/1, 282/1, 246/1, 272/2, 285/2, 254/4, 287/2, 290/1, 293/1, 294/1, 295/1, 296, 298/1, 299/1, 304/1, 306/1, 309/2, 311/2, 523/1, 524/1, 525/1, 528/1, 313/2, 317/1, 317/3, 321/2, 324/2, 318/1, 328, 327/1, 331/1, 370/1, 371/1, 371/3, 372/2, 374/1, 375, 376/2, 377/4, 377/6, 368/4, 378/1, 391/5, 395/1, 544/1, 553/1, 745/1, 744/2, 744/4, 747/2, 748/1, 396, 428/1, 427/1, 440/1, 441/3, 1711/1

obręb Klęczany:

1707/1, 1706/1, 1705/1, 1704/1, 1703/1, 1702/1, 1701/1, 1700/1, 1699/1, 1698/5, 1698/7, 1698/9, 1697/4, 1697/6, 1697/8, 1696/1

obręb Będziemyśl:

1267/1, 525/1, 1269/1, 526/1, 526/2, 527/1

obręb Dąbrowa:

 497/1, 498/1, 499/1, 500/1, 501/1, 502/1, 503/1, 504/1, 505/1, 506/1, 507/1, 508/1, 509/1, 510/1, 511/1

działki obejmujące teren niezbędny dla realizacji inwestycji:

obręb Sędziszów Małopolski:

 791, 2716, 809/5, 811/2, 2810, 353/2, 352/3, 808/2,

obręb Olchowa:

246/2, 370/2, 369, 378/2, 441/2, 456, 855/1, 744/3, 745/2, 746, 744/5, 716, 717, 765/1, 554,

529/2, 282/2, 284/1, 321/3, 365/2, 368/3, 368/5, 372/3

obręb Klęczany:

1721, 1703/2, 1696/2, 1695, 1315, 1316,

obręb Będziemyśl:

 358, 372, 464, 525/2, 527/2, 524/1

obręb Dąbrowa:

565,

obręb Trzciana:

349/1,

          zostały skompletowane wszystkie dokumenty niezbędne do wydania ww. decyzji w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.4241.3.2013.AH-18 z dnia 20.12.2013r., o uzgodnieniu warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

          Z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz całością akt przedmiotowej sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w Oddziale Budownictwa Komunikacyjnego, Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349a, i w terminie 7 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia złożyć swoje uwagi i wnioski.

Historia zmian:

  • 27 grudnia 2013, godz. 13:34, użytkownik: Danuta Maziarz