Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.:Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki oraz prawego wału na terenie gm. Tarnobrzeg i Grębów

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143 poz. 963)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek z dnia 17.05.2013 r. Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Pana Stanisława Stachurę, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-IX.7820.3.3.2013 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.:„Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280 – 13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678 – 12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gminy Tarnobrzeg i gminy Grębów wraz  z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie”, zlokalizowanej na działkach o nr ewid.:

I.    Nieruchomości lub ich części niezbędne do realizacji inwestycji, położone w liniach rozgraniczających teren:

  • obręb ewidencyjny 8 Sobów – gmina Tarnobrzeg

   1559, 411/3 (411/2), 235/1 (235), 419/1 (419), 407/1 (407), 408/3 (408/1), 237/1 (237), 406/3 (406), 406/1 (406), 403/1 (403), 1342/1 (1342), 1343/3 (1343/1), 1343/5 (1343/2), 1344/1 (1344), 1345/1 (1345), 1346/1 (1346), 400/2 (400), 1350/3 (1350/2), 1351/1 (1351), 1352/1 (1352), 396/1 (396), 398/3 (398/1), 398/5 (398/2), 1544/1 (1544), 1560/1 (1560), 1555/1 (1555), 1557/1 (1557), 1553/1 (1553), 1554/1 (1554), 1556/1 (1556), 1563/1 (1563), 1585/1 (1585), 1564/1 (1564), 1586/1 (1586), 1565/1 (1565), 1566/1 (1566), 1567/1 (1567), 1541/1 (1541), 1583/1 (1583), 2031/1 (2031), 2033/1 (2033), 2035/1 (2035), 2036/1 (2036), 2037/1 (2037), 2039/1 (2039), 2040/1 (2040), 2042/1 (2042), 2043/1 (2043), 2044/1 (2044), 2045/1 (2045), 2054/4 (2054/1), 2082/1 (2082) 2084/1 (2084), 2085/1 (2085), 2088/1 (2088), 2087/1 (2087), 2091/1 (2091), 2089/1 (2089), 2054/6 (2054/2), 2090/1 (2090), 2125/2 (2125), 2112/1 (2112), 2116/1 (2116), 2020/1 (2020), 227/3 (227/2), 232/1 (232), 233/1 (233), 405/1 (405), 405/3 (405), 337/1 (337), 337/3 (337), 404/1 (404), 402/1 (402), 379/1 (379), 380/1 (380), 381/1 (381), 382/3 (382/1), 382/5 (382/2), 383/1 (383), 384/1 (384), 385/1 (385), 386/2 (386/1), 387/1 (387), 2126/1 (2126), 392/4 (392/3), 393/1 (393), 1519/1 (1519), 1520/1 (1520), 1521/1 (1521), 1524/3 (1524/1), 1523/1 (1523), 1526/1 (1526), 1528/1 (1528), 1529/1 (1529), 1530/1 (1530), 1531/1 (1531), 1532/1 (1532), 1533/1 (1533), 1535/1 (1535), 1536/1 (1536), 1540/1 (1540), 1537/1 (1537), 2029/1 (2029), 2028/1 (2028), 2027/1 (2027), 2026/1 (2026), 2025/1 (2025), 2024/1 (2024), 2023/1 (2023), 2022/1 (2022), 2021/1 (2021), 1538/1 (1538), 2124/2 (2124), 2018/1 (2018), 2004/1 (2004), 2005/1 (2005), 2006/1 (2006), 2007/1 (2007), 2008/1 (2008), 2009/1 (2009), 2010/1 (2010), 2019/1 (2019);

  • obręb ewidencyjny 4 Mokrzyszów – gmina Tarnobrzeg

         552/1 (552), 553/1 (553), 554/1 (554), 555/2 (555/1), 556/2 (556/1), 557/2 (557/1), 558/2 (558/1), 559/2 (559/1), 560/2 (560/1), 561/3 (561/1), 562/2 (562/1), 570/3 (570/2), 571/3 (571/2), 572/39 (572/18);

  • obręb ewidencyjny 6 Stale – gmina Grębów

          1/1 (1), 25/1 (25), 26/3 (26/1), 26/5 (26/2). 

II.  Nieruchomości, których części są niezbędne do funkcjonowania inwestycji i wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania

  • obręb ewidencyjny 9 Wielowieś – gmina Tarnobrzeg

   2244;

  • obręb ewidencyjny 8 Sobów – gmina Tarnobrzeg

         1250, 1542, 235/2 (235), 407/2 (407), 237/2 (237), 1541/2 (1541), 1540/2 (1540). 

            Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga nałożenia na inwestora obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu (sieć teletechniczna) na części nieruchomości o nr ewid. 403/2 (403) – obręb 8 Sobów. 

– Pogrubioną czcionką oznaczono działki powstałe w wyniku podziału.

-W nawiasie wskazano numer działki przed podziałem. 

          Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Wieloosobowe

Historia zmian:

  • 10 czerwca 2013, godz. 08:42, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×