Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę prawego wału rz. Wisły

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 28.07.2017r.

      Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1377)

 

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

 

że na wniosek z dnia 21.04.2017 r. (uzupełniony w dniu 16.05.2017 r.), Marszałka Województwa Podkarpackiego, Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Wajda, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-V.7820.1.2.2017, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 278+750 – 273+650 na odcinku wału 0+000 – 4+889 (Sekcja II) wraz z budową odcinka przejściowego o długości 51 m, rozbiórką budynku oraz infrastrukturą towarzyszącą” w ramach zadania pn.: „Wisła Etap 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie” Sekcja II – prawy wał rzeki Wisły w km 278+750 – 273+650 na odcinku 0+000 – 4+889, Gmina Gorzyce, powiat tarnobrzeski,  

na działkach objętych projektowanym obszarem inwestycji:

powiat tarnobrzeski

jedn. ewid. Gorzyce

Nieruchomości lub ich części niezbędne do realizacji inwestycji, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

 1. działki w całości wchodzące pod inwestycję:

Obręb 0002 Gorzyce

35/2, 36,

Obręb 0006 Wrzawy

76/1, 79/1, 995, 1056, 1057, 1058, 1064, 1066, 1070, 1140/1, 1165/1, 1697, 58/1,    59/1, 67/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 73/1, 74/1, 75/1, 77/4, 77/6, 77/8, 78/1, 80/1, 90/3, 92/1, 93/1, 94/3, 95/1, 96/1, 97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 104/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/1, 111/3, 112/1, 116/1, 117/1, 120/2, 125/2, 126/2, 131/1, 132/1, 136/1, 137/1, 140/2, 141/1, 144/1, 145/1, 148/1, 149/2, 153/1, 157/1, 161/1, 162/1, 165/2, 166/1, 169/2, 170/2, 174/1, 1037/5, 1078/1, 1078/3, 1118/1, 1119/1, 1158/3, 1161/1, 1162/1, 1163/1, 1164/3, 1164/5, 1168/7, 1738/1, 1739/1, 210,

 1. działki dzielone pod inwestycję:

Obręb 0002 Gorzyce

25 (25/1, 25/2), 37/1 (37/3, 37/4), 37/2 (37/5, 37/6),

Obręb 0006 Wrzawy

3/2 (3/6, 3/5), 3/4 ( 3/8, 3/7), 28 (28/1, 28/2), 29/1(29/4, 29/3), 29/2 (29/6, 29/5), 30 (30/2, 30/1), 31(31/2, 31/1), 32 (32/2, 32/1), 33 (33/2, 33/1), 34 (34/2, 34/1), 35 (35/2, 35/1), 36 (36/2, 36/1), 37 (37/2, 37/1), 38 (38/2, 38/1), 39/1 (39/4, 39/3), 39/2 (39/6, 39/5), 40/1 (40/4, 40/3), 40/2 (40/6, 40/5), 41 (41/2, 41/1), 42 (42/2, 42/1), 43 (43/2, 43/1), 44 (44/2, 44/1), 45 (45/2, 45/1), 46/1 (46/4, 46/3), 46/2 (46/6, 46/5), 47 (47/2, 47/1), 48 (48/2, 48/1), 49 (49/2, 49/1), 50 (50/2, 50/1), 51 (51/2, 51/1), 52 (52/2, 52/1), 53 (53/2, 53/1), 54 (54/2, 54/1), 55 (55/2, 55/1), 56 (56/2, 56/1), 57 (57/2, 57/1), 58/2 (58/4, 58/3), 59/2 (59/4, 59/3), 60 (60/2, 60/1), 61 (61/2, 61/1), 62 (62/2, 62/1), 63/1 (63/4, 63/3), 63/2 (63/6, 63/5), 64/1 (64/4, 64/3), 64/2 (64/6, 64/5), 65 (65/2, 65/1), 66 (66/2, 66/1), 67/1 (67/6, 67/5), 67/4 (67/8, 67/7), 68/2 (68/3, 68/5, 68/4), 76/2 (76/3, 76/4), 77/7 (77/12, 77/13), 77/9 (77/10, 77/11), 78/2 (78/3, 78/4), 79/2 (79/3, 79/4), 80/2 (80/3, 80/4), 89 (89/1, 89/2), 90/4 (90/5, 90/6), 90/2 (90/7, 90/8), 91 (91/1, 91/2), 92/2 (92/3, 92/5, 92/4), 93/2 (93/3, 93/4), 94/2 (94/5, 94/6), 104/2 (104/3, 104/4), 106 (106/1, 106/2), 107/2 (107/3, 107/2), 113 (113/1, 113/2), 144/2 (144/3, 144/4), 145/2 (145/3, 145/4), 148/2 (148/3, 148/4), 149/3 (149/4, 149/5), 153/2 (153/3, 153/4), 154 (154/1, 154/2), 157/2 (157/3, 157/4), 158 (158/1, 158/2), 161/2 (161/3, 161/4), 162/2 (162/3, 162/4), 165/3 (165/4, 165/5), 166/2 (166/3, 166/4), 169/3 (169/4,  169/5), 170/3 (170/4, 170/5), 173 (173/1, 173/2), 174/2 (174/3, 174/4), 177/1 (177/3, 177/4, 177/5), 178/2  (178/4,178/5), 178/3 (178/6, 178/8, 178/7), 845/48 (845/49, 845/50), 974 (974/1, 974/2), 975 (975/1, 975/2), 979 (979/1, 979/2), 980/1 (980/3, 980/14), 994 (994/1, 994/2), 996 (996/1, 996/2), 997/1 (997/3, 997/4), 999/2 (999/3, 999/4), 1037/4 (1037/7, 1037/9, 1037/8), 1037/6 (1037/10, 1037/11),1041/1 (1041/4, 1041/3), 1041/2 (1041/6, 1041/5), 1042 (1042/2, 1042/1), 1044 (1044/2, 1044/1), 1045 (1045/2, 1045/1), 1046 (1046/2, 1046/1), 1047 (1047/2, 1047/1), 1048 (1048/2, 1048/1), 1049 (1049/2, 1049/1), 1050/1 (1050/4, 1050/3), 1052/1 (1052/4, 1052/3), 1053 (1053/2, 1053/1), 1054 (1054/2, 1054/1), 1055 (1055/2, 1055/1), 1059/2 (1059/4, 1059/3), 1061/2 (1061/4, 1061/3), 1062 (1062/2, 1062/1), 1063 (1063/2, 1063/1), 1065 (1065/2, 1065/1), 1067 (1067/2, 1067/1), 1068 (1068/2, 1068/1), 1069 (1069/2, 1069/1), 1071 (1071/2, 1071/1), 1072 (1072/2, 1072/1), 1073 (1073/2, 1073/1), 1074 (1074/2, 1074/1), 1075  (1075/2, 1075/3, 1075/1), 1076 (1076/2, 1076/1), 1077 (1077/2, 1077/1), 1078/4 (1078/5, 1078/7, 1078/6), 1080 (1080/2, 1080/1), 1081 (1081/2, 1081/1), 1082 (1082/2, 1082/1), 1083 (1083/2, 1083/1), 1084 (1084/2, 1084/1), 1085 (1085/2, 1085/1), 1086 (1086/2, 1086/1), 1087/1 (1087/4, 1087/3), 1087/2 (1087/6, 1087/5), 1088 (1088/2, 1088/1), 1089/1 (1089/4, 1089/3), 1089/2  (1089/6, 1089/5), 1097/1 (1097/3, 1097/4), 1111/2  (1111/3, 1111/4), 1113 (1113/1, 1113/2), 1116 (1116/1, 1116/2), 1117 (1117/1, 1117/2), 1118/2 (1118/3, 1118/4), 1119/2 (1119/3, 1119/4), 1131/1 (1131/3, 1131/4), 1140/2 (1140/3, 1140/4), 1143 (1143/1, 1143/2), 1158/2 (1158/5, 1158/6), 1159 (1159/1, 1159/2), 1160 (1160/1,  1160/2), 1162/2 (1162/3, 1162/4), 1163/2 (1163/3, 1163/4), 1164/4 (1164/7, 1164/8), 1164/6 (1164/9, 1164/10), 1165/2 (1165/3, 1165/4), 1166 (1166/1, 1166/2), 1167 (1167/1, 1167/2), 1168/4 (1168/5, 1168/6), 1168/8 (1168/9,1168/10), 1641/1 (1641/3, 1641/6, 1641/4, 1641/5, 1641/7), 1696 (1696/2, 1696/1), 1698 (1698/2, 1698/1), 1699 (1699/2, 1699/1), 1700 (1700/2, 1700/1), 1701 (1701/2, 1701/1), 1702 (1702/2, 1702/1), 1703 (1703/2, 1703/1), 1704 (1704/2, 1704/1), 1705 (1705/2, 1705/1), 1706 (1706/2, 1706/1), 1707 (1707/2, 1707/1), 1708 (1708/2, 1708/1), 1709 (1709/2, 1709/1), 1712 (1712/1, 1712/2), 1713 (1713/1, 1713/2), 1739/2 (1739/3, 1739/4), 2984 (2984/2, 2984/1), 2985 (2985/1, 2985/2).

(w nawiasie wskazano numery działek powstałe w wyniku projektu podziału, wytłuszczoną czcionką oznaczono numer działki przeznaczonej pod realizację inwestycji)

 

        Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8°° – 14°° w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, V piętro, pokój 566 i w siedzibie Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, VI piętro, pokój 604, do czasu wydania orzeczenia w sprawie oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

           W myśl art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

          Zgodnie z art. 7 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 lipca 2010r., o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z dniem zawiadomienia o wszczęciu  postępowania:

 1. nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 2. w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji do czasu wydania takiej decyzji, można zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w szczególności jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z inwestycją,
 3. w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199, 443 i 774).

Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, jest nieważna.

Historia zmian:

  Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
  Dowiedz się więcej.

  ×