Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, część szlaku Grabiny – Dębica

OBWIESZCZENIE

             Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267), w związku z art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz. 94 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

że na wniosek z dnia 11.03.2013r. (19.03.2013r. data wpływu), PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,

 zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak:I-X.7820.6.3.2013

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/CE30 odcinek Kraków – Rzeszów, część szlaku Grabiny – Dębica od km 108.100 do km 109.200 linii nr 91, realizowanej
w ramach zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica Państwa, na odcinku Tarnów – Dębica w km 80.200 – 111.500 w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków – Rzeszów, etap III”, zlokalizowanej na działkach: 

DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji) 

  • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GRABINY:

495/1, 1034/1,

  • POWIAT DĘBICKI, GMINA MIEJSKA DĘBICA, OBRĘB 1:

742/33, 

DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ

(położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji) 

  • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GRABINY:

446/6 (446/7, 446/8), 456/7 (456/11, 456/12), 1032 (1032/1, 1032/2), 1033 (1033/1, 1033/2), 1034/2 (1034/8, 1034/9), 1034/3 (1034/10, 1034/11), 1034/4 (1034/6, 1034/7)

  • POWIAT DĘBICKI, GMINA MIEJSKA DĘBICA, OBRĘB 1:

2 (2/1, 2/2), 10 (10/1, 10/2, 10/3), 11 (11/1, 11/2), 12 (12/1, 12/2), 

(w nawiasie wskazano działki po podziale; wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki
w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję)
 

DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych 

  • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GRABINY:

446/6 (446/7, 446/8), 456/3, 495/4, 495/5, 1032 (1032/1, 1032/2), 1035/5,

  • POWIAT DĘBICKI, GMINA MIEJSKA DĘBICA, OBRĘB 1:

1, 10 (10/1, 10/2, 10/3), 11 (11/1, 11/2), 13/3, 13/4 

(w nawiasie wskazano działki po podziale; wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki
objęte terenem niezbędnym)
 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami w powyższej sprawie
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury,
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349a od poniedziałku do piątku
w godz. 1000 do 1400 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Historia zmian:

  • 22 maja 2013, godz. 14:49, użytkownik: Danuta Maziarz