Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla rozbudowy z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, Przetarg 2.1, szlak Wola Rzędzińska – Czarna Tarnowska

OBWIESZCZENIE

 z dnia 29.08.2014r.

 

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1594 ze zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że na wniosek z dnia 7 lipca 2014r. PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-X.7820.5.3.2014

            w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, Przetarg 2.1, szlak Wola Rzędzińska – Czarna Tarnowska od km 91.070 (od granicy województwa) do km 98.400 linii nr 91 – na odcinku od km 91.070 (od granicy województwa) do km 91.165, od km 92.383 do km 95,552 oraz od km 96.207 do km96.664”, realizowanej w ramach zadania „ Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica Państwa, na odcinku Tarnów – Dębica w km 80.200 – 111.500 w ramach Projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”, zlokalizowanej:

  • na działkach w części po podziale wchodzących pod inwestycję

 

      (położonych w liniach rozgraniczających teren)

 

  • Powiat: dębicki, gmina Czarna

 

Obręb: Żdzary

1742/1 (1742/3, 1742/4), 1824 (1824/1, 1824/2, 1824/3), 1826 (1826/1, 1826/2, 1826/3),

1827 (1827/1, 1827/2), 1828 (1828/1, 1828/2), 1829 (1829/1, 1829/2), 1839 (1839/1, 1839/2), 1840 (1840/1, 1840/2), 1843 (1843/1, 1843/2)

  • Powiat: dębicki, gmina Czarna

 

Obręb: Czarna

114 (114/1, 114/2), 115 (115/1, 115/2), 1703/2 (1703/4, 1703/5)

          (w nawiasie wskazano działki po podziale; wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję)

 

2. na działkach położonych w liniach rozgraniczających teren, nie powodujących podziału nieruchomości

  • Powiat: dębicki, gmina Czarna

 

Obręb: Żdżary

157

  • Powiat: dębicki, gmina Czarna

 

Obręb: Czarna

597/1

 

3. działki pod przebudowę infrastruktury i budowę tymczasowych obiektów budowlanych

       (znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których inwestor będzie mógł prowadzić roboty budowlane w oparciu o uzyskane, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nimi na cele budowlane, bądź też w oparciu o zezwolenie uzyskane w odrębnym trybie) 

 

  • Powiat: dębicki, gmina Czarna

 

Obręb: Żdżary

47, 161, 1742/1 (1742/3, 1742/4), 1776/2, 1820, 1821, 1822, 1824 (1824/1, 1824/2, 1824/3), 1826 (1826/1, 1826/2, 1826/3), 1827 (1827/1, 1827/2), 1833, 1834, 1835, 1836, 1839 (1839/1, 1839/2), 1842

 

  • Powiat: dębicki, gmina Czarna

 

Obręb: Czarna

114 (114/1, 114/2), 115 (115/1, 115/2), 556, 557, 558

 (w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki objęte terenem niezbędnym)

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się zdokumentami w powyższej sprawie w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000–1400 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349a i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Historia zmian:

  • 15 września 2014, godz. 14:18, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×