Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, rozbudowy z przebudową linii kolejowej E30/CE30 odc. Kraków – Rzeszów, stacja Sędziszów Małopolski.

OBWIESZCZENIE

z dnia 29 sierpnia 2014r.

 

             Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm. ), w związku z art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1594 ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

że na wniosek otrzymany dnia 25.04.2014 r. PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-X.7820.5.2.2014

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.„Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/CE30 odcinek Kraków – Rzeszów, stacja Sędziszów Małopolski; od km 130.100 do km 133.600 linii nr 91” w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica Państwa, na odcinku Dębica – Sędziszów Małopolski w km 111,500 – 133,600 w ramach Projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”, zlokalizowanejna działkach:

 

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

  • POWIAT ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI- MIASTO, OBRĘB SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI:

       502/14, 502/8, 502/7, 8, 12, 502/15,   356/4, 356/5, 356/9

 

II. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w części w liniach rozgraniczających teren)

 

  • POWIAT ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ROPCZYCE – MIASTO, OBRĘB ROPCZYCE – WITKOWICE :

       1541  

  • POWIAT ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI- MIASTO, OBRĘB SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI:

356/12, 2173/13, 178/1, 775/1, 358/3 ( 358/9, 358/10 ),   356/11 ( 356/15, 356/16 ), 2402 ( 2402/1, 2402/2 ), 1/2 ( 1/3, 1/4 ),   2 ( 2/1, 2/2 ),   3 ( 3/1, 3/2 ),   4 ( 4/1, 4/2 ), 5 ( 5/1, 5/2 ), 6 ( 6/1, 6/2, 6/3 ), 7/7 ( 7/18, 7/19, 7/20 ), 7/17 ( 7/23, 7/24, 7/25,7/26 ), 7/16 (7/21, 7/22 ), 13/14 ( 13/23, 13/24 ), 13/9 ( 13/21, 13/22 ), 13/15 ( 13/25, 13/26 ), 13/16 ( 13/27, 13/28 ), 10 ( 10/1, 10/2 ), 11 ( 11/1, 11/2), 80/3 ( 80/7, 80/8 ), 80/5 ( 80/9, 80/10 ), 82/2 ( 82/11, 80/12 ), 85/4 ( 85/15, 85/16 ), 85/6 ( 85/17, 85/18 ),   85/14 ( 85/19, 85/20 ),   86/9 ( 86/24, 86/25 ), 86/14 ( 86/26, 86/27 ), 86/15 ( 86/28, 86/29 ), 2997/6 ( 2997/7, 2997/8 ), 89/3 ( 89/12, 89/13 ), 501/2 ( 501/5, 501/6 ), 502/9 ( 502/18, 502/19 ), 502/10 ( 502/20, 502/21 ),   502/11 ( 502/22, 502/23 ),   502/12 ( 502/24, 502/25 ), 502/13 ( 502/26, 502/27 ), 502/6 ( 502/16, 502/17 ), 503/3 ( 503/4, 503/5 ), 2814 ( 2814/1, 2814/2 ), 98 ( 98/1, 98/2 ), 356/8 ( 356/13, 356/14 ), 100/1 ( 100/3, 100/4 ), 2457 ( 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2457/4 ), 678/6 ( 678/22, 687/23 ), 134/3 ( 134/8, 134/9 ), 134/7 ( 134/10, 134/11 ), 135 ( 135/1, 135/2 ),   703/20 ( 703/62, 703/63 ),   700/2 ( 700/3, 700/4 ), 157 ( 157/1, 157/2 ),   2174/7 ( 2174/9, 2174/10, 2174/11 ),   757/3 ( 757/5, 757/6 ), 773 ( 773/1, 773/2 ),   774 ( 774/1, 774/2 )

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję.

 

III.   DZIAŁKI POD PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY
I BUDOWĘ TYMCZASOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH,

znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których inwestor będzie mógł prowadzić roboty budowlane w oparciu o uzyskane, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nimi na cele budowlane, bądź też w oparciu o zezwolenia uzyskane w odrębnym trybie:

 

  • POWIAT ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ROPCZYCE – MIASTO, OBRĘB ROPCZYCE – WITKOWICE :

       501, 502, 503, 504/1, 504/2, 505

 

  • POWIAT ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI- MIASTO, OBRĘB SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI:

358/4, 358/5, 358/6, 358/7, 358/8, 390, 391, 357, 358/10 (358/3), 2279, 2278, 2276/2, 356/15 (356/11), 2280, 465, 464, 467/9, 2159/126, 6/3 (6), 9, 23, 500/2, 85/16 (85/4), 356/6, 356/7, 501/6 (501/2), 501/3, 501/4, 502/19 (502/9), 502/21 (502/10), 502/23 (502/11), 502/27 (502/13), 1699/9, 503/1, 2147/3, 1700/2, 1709, 356/3, 95/3, 98/2 (98), 73, 99, 2170, 356/14 (356/8), 100/4 (100/1), 106/1, 107/1, 108/1, 675/2, 679/1, 2457/3 (2457), 2457/4 (2457), 134/9 (134/3), 134/11 (134/7), 135/2 (135), 139, 143/6, 695/7, 2174/1, 152, 2174/2, 2174/3, 755/2, 2174/6, 2507, 3004, 757/4, 757/6 (757/3), 177

 

  • w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem

 

Zainteresowani mogą zapoznać się zdokumentami w powyższej sprawie w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000–1400 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, VII piętro, pokój 703 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Historia zmian:

  • 1 września 2014, godz. 15:08, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×