Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej na działkach nr ewid.: 199/5 i 199/6 obręb Zahutyń, na terenie miasta i gminy Zagórz

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 22.06.2015 r.

o wszczęciu postępowania

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675, z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA 

że na wniosek złożony w dniu 22 maja 2015 r. przez Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, reprezentowane przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne

znak: I-IV.747.3.14.2015

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.:

„Budowa odcinka regionalnej sieci szerokopasmowej na działkach nr ewid.: 199/5 i 199/6 obręb Zahutyń, na terenie miasta i gminy Zagórz, w ramach projektu pn.: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” 

          W terminie 21 dni od daty obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury i złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×