Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej nr ewid. 1072/15 w obrębie 0006 Krościenko Niżne, na terenie miasta Krosna

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 11.03.2015 r.

o wszczęciu postępowania 

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675, z późn. zm.) 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 że na wniosek złożony w dniu 27 lutego 2015 r. przez Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, reprezentowane przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne 

znak: I-IV.747.3.9.2015 

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.: 

„Budowa odcinka regionalnej sieci szerokopasmowej na działce nr ewid. 1072/15 obręb 0006 Krościenko Niżne, na terenie miasta Krosna, w ramach projektu pn.: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” 

          W terminie 21 dni od daty obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury i złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

Historia zmian:

  • 11 marca 2015, godz. 12:16, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×