Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów

 

 OBWIESZCZENIE

z dnia 14 września 2017 r.

         Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dnia 23.06.2017 r.,  

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7820.1.17.2017

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec – Budowa obwodnicy m. Oleszyce”, zlokalizowanej na działkach nr ewid.:

 

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

 • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180906_4 OLESZYCE MIASTO, OBRĘB: 0001 MIASTO OLESZYCE:

  341, 77, 78;

 • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180906_5 OLESZYCE- OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB: 0005 OLESZYCE LUBOMIERZ:

1142/11, 1095/189;

 

II. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

 • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180906_4 OLESZYCE MIASTO, OBRĘB: 0001 MIASTO OLESZYCE:

343 (343/1, 343/2), 340 (340/1, 340/2), 306 (306/1, 306/2), 76 (76/1, 76/2), 51 (51/1, 51/2, 51/3), 44 (44/1, 44/2), 45 (45/1, 45/2), 46 (46/1, 46/2, 46/3), 47 (47/1, 47/2), 48 (48/1, 48/2, 48/3), 880/11 (880/14, 880/15),  305 (305/1, 305/2), 881 (881/1, 881/2);

 • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180906_5 OLESZYCE- OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB: 0005 OLESZYCE LUBOMIERZ:

1125/50 (1125/90, 1125/91), 1125/52 (1125/89, 1125/88), 1125/81 (1125/92, 1125/93, 1125/94), 1125/53 (1125/95, 1125/96), 1125/51 (1125/97, 1125/98), 1129/2 (1129/37, 1129/36, 1129/35), 1125/2 (1125/99, 1125/100), 1125/48 (1125/101, 1125/102), 1129/33 (1129/39, 1129/38), 1129/32 (1129/42, 1129/41, 1129/40), 1128/5 (1128/9, 1128/8, 1128/7), 1128/6 (1128/12, 1128/11, 1128/10), 1128/1 (1128/15, 1128/14, 1128/13), 1128/2 (1128/18, 1128/17, 1128/16), 1127/5 (1127/8, 1127/7, 1127/6), 1127/4 (1127/9, 1127/10), 1127/2 (1127/11, 1127/12), 1127/1 (1127/13, 1127/14), 1124/5 (1124/7, 1124/8), 2509/2 (2509/3, 2509/4, 2509/5), 1142/9 (1142/14, 1142/15, 1142/16), 1110 (1110/1, 1110/2), 1142/13 (1142/17, 1142/18), 2537/3;

 

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję,

 

III. DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

 • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180906_5 OLESZYCE- OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB: 0005 OLESZYCE    LUBOMIERZ:

1129/40 (1129/32), 1129/38 (1129/33), 1129/35 (1129/2), 1129/42 (1129/32), 1128/9 (1128/5), 1125/102  (1125/48), 1125/6, 1142/17 (1142/13), 1125/54, 1095/190, 1142/16 (1142/9), 1142/14 (1142/9), 1125/92 (1125/81), 1125/88 (1125/52);

 • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180906_4 OLESZYCE

MIASTO, OBRĘB: 0001 MIASTO OLESZYCE:

357, 356, 352/1, 348/1, 348/2, 349, 350, 351, 79, 306/1 (306), 76/1 (76), 344, 342, 343/2 (343), 340/1 (340), 880/14 (880/11), 48/1 (48), 48/3 (48), 87, 46/1 (46), 46/3 (46), 47/2 (47), 347, 2509/3 (2509/2),  2509/5 (2509/2), 305/2 (305), 881/2 (881);

 • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180906_5 OLESZYCE- OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB: 0006 STARE OLESZYCE:

1445/2, 2264/1

 

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem

IV. DZIAŁKI WÓD PŁYNĄCYCH

 • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180906_4 OLESZYCE

MIASTO, OBRĘB: 0001 MIASTO OLESZYCE:

876

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10ºº – 14ºº, w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349a i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Historia zmian:

  Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
  Dowiedz się więcej.

  ×