Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc – Etap V

 OBWIESZCZENIE

z dnia 31 października 2017 r.

 

        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dnia 18.08.2017 r.,  

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7820.1.27.2017

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – Etap V – rozbudowa DW 867 na odcinku od km 35+510,00 do km 36+605,90”, zlokalizowanej na działkach nr ewid.:

 

I DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

  • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180901_1 LUBACZÓW – MIASTO, OBRĘB: 0001 LUBACZÓW:

      421, 1098 (1098/1, 1098/2), 850 (850/1, 850/2), 847 (847/1, 847/2);

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję,

 

II DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

  • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180901_1 LUBACZÓW – MIASTO, OBRĘB: 0001 LUBACZÓW:558/2, 5522/9, 5522/10, 564/1, 565/2, 568, 574, 575, 577, 627/1, 627/2, 628, 632, 633, 635/1, 636, 637, 638, 639/1, 640, 641, 642/7, 642/9, 642/2, 643/2, 644, 645/1, 646, 648/1, 647, 650/2, 650/10, 797, 799, 800, 802/2, 804, 805, 807, 810, 811, 812, 813, 817/1, 817/2, 825, 828, 831, 832, 833, 837, 838/1, 839, 841/3, 843/1, 844, 845,   846, 1098/2 (1098), 1099, 1100, 1101, 1104, 1105, 1111;

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem

 

      Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000 – 1400  w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 313 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×