Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi krajowej Nr 28 na odcinku Miejsce Piastowe – Iwonicz od km 240+802,45 do km 240+845,55”, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej Nr 28 w Województwie Podkarpackim na odcinku Miejsce Piastowe – Iwonicz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”