Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 19 w miejscowości Łężany od km 254+553,00 do km 255+112,22 polegająca na budowie chodnika lewostronnego w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim w miejscowości Łężany w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”