Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”

OBWIESZCZENIE

z dnia 18 października 2017 r.

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20, z dnia 17-07-2017 r. (złożony do tut. urzędu w dniu 19-07-2017 r.),

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

znak: I-VI.7820.1.21.2017

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, zlokalizowanej na działkach nr ewid.:

I. Działki w całości wchodzące pod inwestycję

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji) 

Powiat Miasto Przemyśl

Jednostka ewidencyjna 186201_1 Miasto Przemyśl

Obręb ewidencyjny 215

350/1, 352,

Powiat przemyski

Jednostka ewidencyjna 181308_2 Przemyśl

Obręb ewidencyjny 0004 Krówniki

230/31, 234/6,

Powiat przemyski

Jednostka ewidencyjna 181306_2 Medyka

Obręb ewidencyjny 0002 Hurko

601/1, 602, 539/8,

Powiat przemyski

Jednostka ewidencyjna 181306_2 Medyka

Obręb ewidencyjny 0004 Medyka

1417/3; 1417/4; 1458;

II. Działki w części wchodzące pod inwestycję

(położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

(w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję)

Powiat Miasto Przemyśl

Jednostka ewidencyjna 186201_1 M. Przemyśl,

Obręb ewidencyjny 215

351 (351/1, 351/2, 351/3);

Powiat przemyski

Jednostka ewidencyjna 181308_2 Przemyśl,

Obręb ewidencyjny 0004 Krówniki

230/30 (230/36, 230/37); 230/2 (230/32, 230/33); 234/5 (234/19, 234/20); 231 (231/3, 231/4); 232 (232/3, 232/4); 230/28 (230/34, 230/35); 234/4 (234/15, 234/16); 234/8 (234/17, 234/18);

Powiat przemyski

Jednostka ewidencyjna 181306_2 Medyka,

Obręb ewidencyjny 0002 Hurko

532/1 (532/4, 532/5); 533/4 (533/11, 533/12); 533/10 (533/13, 533/14); 534/5 (534/12, 534/13); 534/4 (534/10, 234/11); 535 (535/3, 535/4); 536 (536/3, 536/4); 538 (538/3, 538/4); 539/5 (539/9, 539/10); 539/6 (539/11, 539/12); 539/7 (539/13, 539/14); 541/1 (541/5, 541/6); 542/2 (542/7, 542/8); 544/2 (544/8, 544/9); 544/3 (544/10, 544/11); 545 (545/3, 545/4); 546/1 (546/5, 546/6); 547/2 (547/9, 547/10); 548/1 (548/3, 548/4); 550 (550/3, 550/4); 551/2 (551/9, 551/10); 551/3 (551/11, 551/12); 552 (552/3, 552/4); 562 (562/3, 562/4); 563 (563/3, 563/4); 564 (564/3, 564/4); 565 (565/3, 565/4); 566/1 (566/5, 566/6); 571 (571/3, 571/4); 572 (572/3, 572/4); 573 (573/3, 573/4); 574 (574/3, 574/4); 575/1 (575/5, 575/6); 576/2 (576/5, 576/6); 578 (578/1, 578/2); 580/1 (580/7, 580/8); 588/2 (588/13, 588/14); 588/12 (588/15, 588/16); 406 (406/4, 406/5, 406/6); 593 (593/3, 593/4); 594 (594/3, 594/4); 597 (597/3, 597/4); 629/1 (629/4, 629/5); 634/1 (634/4, 634/5); 650 (650/3 650/4); 662/1 (662/4, 662/5); 680/3 (680/5, 680/6); 680/4 (680/7, 680/8, 680/9, 680/10);  701 (701/3, 701/4); 705 (705/3, 705/4); 711 (711/3, 711/4);

Powiat przemyski

Jednostka ewidencyjna 181306_2 Medyka,

Obręb ewidencyjny 0004 Medyka

1416/4 (1416/13, 1416/14); 1416/5 (1416/15, 1416/16); 1416/2 (1416/11, 1416/12); 1417/5 (1417/11, 1417/12); 1430/3 (1430/31, 1430/32); 1430/18 (1430/37, 1430/38); 1430/19 (1430/39, 1430/40); 1430/29 (1430/41, 1430/42); 1430/30 (1430/43, 1430/44); 1433/1 (1433/3, 1433/4); 1433/2 (1433/5, 1433/6); 1430/13 (1430/35, 1433/36); 1459 (1459/3, 1459/4); 1460 (1460/3, 1460/4); 1468 (1468/4, 1468/5); 1475 (1475/3, 1475/4); 1500 (1500/3, 1500/4); 1509 (1509/3, 1509/4); 1511 (1511/3, (1511/4); 1517/1 (1517/10, 1517/11); 1517/2 (1517/12, 1517/13); 1517/3 (1517/14, 1517/15); 1524 (1524/3, 1524/4); 1550/1 (1550/14, 1550/15); 1526 (1526/3, 1526/4); 1550/12 (1550/16, 1550/17); 1610/1 (1610/7, 1610/8); 1610/2 (1610/9, 1610/10); 1628/3 (1628/5, 1628/6); 1628/4 (1628/7, 1628/8); 1629 (1629/3, 1629/4); 1680 (1680/3, 1680/4); 1682/2 (1682/10, 1682/11, 1682/12); 1682/1 (1682/8, 1682/9); 1705 (1705/3, 1705/4); 1750/7 (1750/35, 1750/36); 1750/11 (1750/37, 1750/38); 1750/12 (1750/39, 1750/40); 1750/6 (1750/33, 1750/34); 1750/2 (1750/31, 1750/32);

IIIDziałki objęte terenem niezbędnym dla planowanych obiektów budowlanych:

(w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem)

Powiat Miasto Przemyśl

Jednostka ewidencyjna 186201_1 Miasto Przemyśl

Obręb ewidencyjny 215

351/3 (351);  

Powiat przemyski

Jednostka ewidencyjna 181306_2 Medyka

Obręb ewidencyjny 0001 Hureczko

268;

Powiat przemyski

Jednostka ewidencyjna 181308_2 Przemyśl

Obręb ewidencyjny 0004 Krówniki

230/37 (230/30); 230/33 (230/2); 234/20 (234/5); 230/35 (230/28); 234/16 (234/4);

Powiat przemyski

Jednostka ewidencyjna 181306_2 Medyka

Obręb ewidencyjny 0002 Hurko

532/5 (532/1); 533/12 (533/4); 533/14 (533/10); 534/13 (534/5); 534/11 (534/4); 535/4 (535); 536/4 (536); 539/10 (539/5); 539/12 (539/6); 539/14 (539/7); 541/6 (541/1); 542/8 (542/2); 544/11 (544/3); 545/4 (545); 546/6 (546/1); 547/10; (547/2); 548/4 (548/1); 550/4 (550); 551/10 (551/2); 551/12 (551/3); 552/4 (552); 562/4 (562); 572/4 (572); 576/6 (576/2); 578/2 (578); 580/8 (580/1); 588/14 (588/2); 588/16 (588/12); 629/5 (629/1); 634/5 (634/1); 662/5 (662/1); 680/10 (680/4); 406/6 (406); 701/4 (701); 705/4 (705); 711/4 (711);

Powiat przemyski

Jednostka ewidencyjna 181306_2 Medyka

Obręb ewidencyjny 0004 Medyka

1459/4 (1459); 1460/4 (1460); 1517/11 (1517/1); 1517/13 (1517/2); 1511/4 (1511); 1524/4 (1524); 1525/2; 1526/4 (1526); 1550/15 (1550/1); 1550/5; 1550/17 (1550/12); 1610/8 (1610/1); 1610/10 (1610/2); 1628/6 (1628/3); 1628/8 (1628/4); 1629/4 (1629); 1680/4 (1680); 1681/4; 1682/11 (1682/2); 1682/12 (1682/2); 1681/3; 1705/4 (1705); 1750/8; 1750/36 (1750/7); 1750/38 (1750/11); 1750/40 (1750/12); 1750/13; 1750/34; (1750/6);  1750/32 (1750/2);  1750/3; 1416/14 (1416/4); 1417/12 (1417/5); 1430/6; 1430/32 (1430/3); 1430/40 (1430/19); 1430/42 (1430/29); 1433/4 (1433/1); 1433/6 (1433/2); 1430/36 (1430/13); 1327/45; 1430/38 (1430/18);

IV.Działki stanowiące tereny wód płynących i linii kolejowej

Powiat przemyski

Jednostka ewidencyjna 181306_2 Medyka

Obręb ewidencyjny 0002 Hurko

714;

Powiat przemyski

Jednostka ewidencyjna 181306_2 Medyka

Obręb ewidencyjny 0004 Medyka

1327/43; 1525/2;

Jednocześnie informuję, że w trakcie prowadzonego postępowania, postanowieniem z dnia 05-09-2017 r. znak: I-VI.7820.1.21.2017, na inwestora nałożono obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym, z którego wywiązał się
w wyznaczonym terminie. Wszystkie dokumenty niezbędne do wydania decyzji w powyższej sprawie zostały skompletowane.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu,
w godzinach 1030 – 1400 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,  III piętro, pokój 349A  i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×