Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi krajowej polegająca na budowie miejsca do kontroli i ważenia pojazdów w m. Przeworsk

 OBWIESZCZENIE

z dnia 26 października 2017 r.

      Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, z dnia 31.08.2017 r. (uzupełniony 10.10.2017 r.),  

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7820.1.31.2017

      w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 w km 637+430 – 637+580 polegająca na budowie miejsca do kontroli i ważenia pojazdów w m. Przeworsk” obejmującej:

  – rozbudowę drogi krajowej nr 94 w km 637+430 – 637+580,

  – budowę sieci energetycznej zasilającej projektowane oświetlenie,

zlokalizowanej na działkach nr ewid.:

I DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

  • POWIAT: PRZEWORSKI, JEDNOSTKA EWID.: 181401_1 PRZEWORSK, OBRĘB: 0003 PRZEWORSK:

      1751; 3959/2 (3959/3, 3959/4); 3960 (3960/1, 3960/2); 3961 (3961/1, 3961/2);

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję,

II DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

  • POWIAT: PRZEWORSKI, JEDNOSTKA EWID.: 181401_1 PRZEWORSK, OBRĘB: 0003 PRZEWORSK:

      3957

      Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10ºº – 14ºº, w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 313 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×