Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok, polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2030R w km 8+621 wraz z dojazdami, budowie, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Stara Wieś” w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok w miejscowości Stara Wieś”

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×