Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Przebudowy drogi woj. nr 867 na odc. od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc

OBWIESZCZENIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

          Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dnia 11.08.2017 r. (uzupełniony dnia 27.10.2017 r.), 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7820.1.25.2017

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – rozbudowa DW 867 na odcinku od km 34+316,61 do km 35+510,00 Etap III- na odcinku od km 34+316,61 do km 34+378,85 oraz Etap IV- na odcinku od km 34+378,85 do km 35+510,00”, zlokalizowanej na działkach nr ewid.:

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180901_1 LUBACZÓW-MIASTO, OBRĘB: 0001 LUBACZÓW:

443/10;

II. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

 • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180904_2 LUBACZÓW, OBRĘB: 0008 HURCZE:

40 (40/1, 40/2), 58 (58/1, 58/2), 59 (59/1, 59/2), 60 (60/1, 60/2);

 • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180901_1 LUBACZÓW-MIASTO, OBRĘB: 0001 LUBACZÓW:

684 (684/1, 684/2), 705 (705/1, 705/2), 706 (706/1, 706/2), 707 (707/1, 707/2), 708 (708/1, 708/2), 709/1 (709/3, 709/4), 709/2 (709/5, 709/6), 710 (710/1, 710/2), 711 (711/1, 711/2), 712 (712/1, 712/2), 713 (713/1, 713/2, 713/3), 714/2 (714/3, 714/4), 715/1 (715/3, 715/4), 716 (716/1, 716/2), 717 (717/1, 717/2), 744 (744/1, 744,2), 791 (791/1, 791/2), 792 (792/1, 792/2), 793 (793/1, 793/2), 422 (422/1, 422/2), 423 (423/1, 423/2), 424 (424/1, 424/2), 425 (425/1, 425/2), 426 (426/1, 426/2), 427 (427/1, 427/2), 428 (428/1, 428/2), 429 (429/1, 429/2), 430 (430/1, 430/2), 432 (432/1, 432/2), 433 (433/1, 433/2), 434/3 (434/5, 434/6), 435 (435/1, 435/2), 437 (437/1, 437/2), 438 (438/1, 438/2), 439 (439/1, 439/2), 440 (440/1, 440/2), 441 (441/1, 441/2), 442 (442/1, 442/2), 443/9 (443/17, 443/18), 443/5 (443/19, 443/20), 444 (444/1, 444/2), 445/12 (445/19, 445/20), 445/13 (445/21, 445/22), 445/10 (445/23, 445/24), 446 (446/1, 446/2), 552 (552/1, 552/2), 553 (553/1, 553/2), 554 (554/1, 554/2), 555 (555/1, 555/2), 556/1 (556/3, 556/4), 421;

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję,

III. DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

 • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180904_2 LUBACZÓW, OBRĘB: 0008 HURCZE:

58/2 (58);

 • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180901_1 LUBACZÓW-MIASTO, OBRĘB: 0001 LUBACZÓW:

709/6 (709/2), 794, 428/2 (428), 435/2 (435), 437/2 (437), 438/2 (438), 558/2;

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem

 1. DZIAŁKI TERENU LINII KOLEJOWEJ
 • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180901_1 LUBACZÓW – MIASTO, OBRĘB: 0001 LUBACZÓW:

420

           Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10ºº – 14ºº, w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 361 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

                                       

Historia zmian:

  Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
  Dowiedz się więcej.

  ×