Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy dw nr 869 od węzła s-19 Jasionka do węzła dk 9 w Rudnej Małej (etap II)

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 31 marca 2016 r.

             Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23), w związku z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2031)

 

WOJEWODA  PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

że na wniosek z dnia 21 marca 2016 r. (otrzymany dnia 21.03.2016r.) Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-X.7820.1.3.2016 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „ROZBUDOWA DW NR 869 OD WĘZŁA S-19 JASIONKA DO WĘZŁA DK 9 W RUDNEJ MAŁEJ (ETAP II), obejmująca drogę wojewódzką od km 0+000,00 do km 0+919,77 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz przebudowami istniejących sieci uzbrojenia terenu”, w ramach zadnia inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71”, zlokalizowanej na działkach :

 

I. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

 

a/ położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji

 

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA TRZEBOWNISKO, OBRĘB JASIONKA

                                                                                                                                     

 

Numer działki

 

L.p.

Przed podziałem

Po podziale

Numer działki zajmowanej pod inwestycję

1

2

3

        1

1867/96

 

 

2

1867/93

 

 

3

2165/1

 

 

4

1867/221

1867/305; 1867/306

1867/305

5

3930/1

3930/4;  3930/5

3930/4

6

3929/1

3929/4;  3929/5

3929/4

7

3928/3

3928/4;  3928/5

3928/4

8

3928/2

3928/6;  3928/7

3928/6

9

3928/1

3928/8;  3928/9

3928/8

10

3708/1

3708/2;  3708/3

3708/2

11

3707/4

3707/11,  3707/12

 3707/11

12

3707/3

3707/13;  3707/14

 3707/13

13

3707/10

3707/15;  3707/16

 3707/15

         

 

*   wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję

 II. DZIAŁKI POŁOŻONE W  TERENIE  NIEZBĘDNYM

DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA TRZEBOWNISKO, OBRĘB JASIONKA

    1867/306 ( 1867/221 ),   1867/56,   3928/5 ( 3928/3 ),   3928/7 ( 3928/2 ),  3928/9   (3928/1 ),    3708/3    ( 3708/1 ),   3707/14    (3707/3 ),    3707/16   ( 3707/10 ),

    3707/6,   3707/7,   3706/7,   3706/1,   3706/9,   2152/3,   2151/1,   2152/1,   1867/10,   1867/9,      3707/8 

 

*   wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję  

*   w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem

 

             Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000–1400 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w   Rzeszowie,   ul.  Grunwaldzka  15,  III   piętro,   pokój   313   i   złożyć   swoje   wnioski   i   zastrzeżenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×