Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa

OBWIESZCZENIE

z dnia 28 października 2016 r.

          Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA 

że na wniosek z dnia 10.10.2016 r. (uzupełniony przy piśmie z dnia 20.10.2016 r.) Prezydenta Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-X.7820.1.9.2016

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa, obejmująca rozbudowę drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka) od km 199+161 do km 200+926 (km lokalny od 0+140,27 do 1+905,19) oraz rozbudowę drogi gminnej nr 121670R (ul. Zwięczycka) od km 0+000 do km 0+171,46, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, zlokalizowanej na działkach:

 

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

a) położone w liniach rozgraniczających teren obejmujących rozbudowę drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka):

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: MIASTO RZESZÓW, OBRĘB: 223 RZESZÓW – ZWIĘCZYCA II:

1474/1, 1257/1, 1464, 1196/5, 1196/7, 1197/3,

 

II. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ 

a) położone w części w liniach rozgraniczających teren obejmujących rozbudowę drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka):

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: MIASTO RZESZÓW, OBRĘB: 223 RZESZÓW – ZWIĘCZYCA II:

1260 (1260/1, 1260/2), 1259 (1259/1, 1259/2), 1258 (1258/1, 1258/2), 1257/2 (1257/3, 1257/4), 1263 (1263/1, 1263/2), 1460/1 (1460/4, 1460/5), 1460/2 (1460/6, 1460/7), 1461 (1461/1, 1461/2), 1462 (1462/1, 1462/2), 1463 (1463/1, 1463/2), 1465 (1465/1, 1465/2), 1466 (1466/1, 1466/2), 1467 (1467/1, 1467/2), 1460/3 (1460/8, 1460/9), 1468/2 (1468/3, 1468/4), 1468/1 (1468/5, 1468/6), 1469 (1469/1, 1469/2), 1470/1 (1470/3, 1470/4), 1474/3 (1474/8, 1474/9), 1474/2 (1474/10, 1474/11), 1475/1 (1475/3, 1475/4), 1475/2 (1475/5, 1475/6), 1487/9 (1487/10, 1487/11), 1487/8 (1487/12, 1487/13), 1488 (1488/1, 1488/2), 1505 (1505/1, 1505/2), 1506/3 (1506/4, 1506/5), 1506/2 (1506/6, 1506/7), 1518 (1518/1, 1518/2), 1842 (1842/1, 1842/2), 1841 (1841/1, 1841/2), 1840 (1840/1, 1840/2), 1839 (1839/1, 1839/2), 1843 (1843/1, 1843/2), 1844 (1844/1, 1844/2), 1845 (1845/1, 1845/2), 1846 (1846/1, 1846/2), 1251 (1251/1, 1251/2, 1251/3), 1252 (1252/1, 1252/2, 1252/3), 1253 (1253/1, 1253/2), 1248 (1248/1, 1248/2), 1246 (1246/1, 1246/2), 1244/1 (1244/3, 1244/4), 1243 (1243/1, 1243/2), 1242/2 (1242/3, 1242/4), 1242/1 (1242/5, 1242/6), 1241 (1241/1, 1241/2), 1240/4 (1240/6, 1240/7), 1240/1 (1240/8, 1240/9), 1238 (1238/1, 1238/2), 1237 (1237/1, 1237/2), 1236/7 (1236/8, 1236/9), 1236/3 (1236/10, 1236/11), 1235/1 (1235/6, 1235/7), 1234/1 (1234/8, 1234/9), 1229/4 (1229/5, 1229/6), 1228/3 (1228/4, 1228/5), 1227/1 (1227/3, 1227/4), 1200/2 (1200/3, 1200/4), 1197/4 (1197/5, 1197/6), 1196/8 (1196/13, 1196/14), 1196/11 (1196/15, 1196/16), 1174/2 (1174/3, 1174/4), 1173/16 (1173/18, 1173/19), 1173/17 (1173/20, 1173/21), 1173/12 (1173/22, 1173/23), 1173/11 (1173/24, 1173/25), 1173/10 (1173/26, 1173/27), 1173/15 (1173/28, 1173/29), 1173/9 (1173/30, 1173/31), 1160 (1160/1, 1160/2), 1158 (1158/1, 1158/2), 1154 (1154/1, 1154/2), 1152 (1152/1, 1152/2), 1151 (1151/1, 1151/2), 1125 (1125/1, 1125/2), 1128/3 (1128/4, 1128/5), 1128/2 (1128/6, 1128/7), 1128/1 (1128/8, 1128/9), 1129 (1129/1, 1129/2), 1130/5 (1130/7, 1130/8), 1144 (1144/1, 1144/2), 1409 (1409/1, 1409/2), 1254 (1254/1, 1254/2), 1255,

 

b) położone w części w liniach rozgraniczających teren obejmujących rozbudowę drogi gminnej 121670R (ul. Zwięczycka):

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: MIASTO RZESZÓW, OBRĘB: 223 RZESZÓW – ZWIĘCZYCA II:

1848/2 (1848/7, 1848/8), 1848/5 (1848/9, 1848/10), 1848/6 (1848/11, 1848/12), 1849 (1849/1, 1849/2), 1251 (1251/1, 1251/2, 1251/3), 1252 (1252/1, 1252/2, 1252/3),

1254 (1254/1, 1254/2**),

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję,

** działka powstała po podziale, w części położona w liniach rozgraniczających teren inwestycji

 

III. DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: MIASTO RZESZÓW, OBRĘB: 223 RZESZÓW – ZWIĘCZYCA II:

1261, 1260/2 (1260), 1259/2 (1259), 1262/3, 1258/2 (1258), 1257/4 (1257/2), 1263/2 (1263), 1409/2 (1409), 1459/1, 1459/2, 1460/5 (1460/1), 1460/7 (1460/2), 1461/2 (1461), 1462/2 (1462), 1463/2 (1463), 1465/2 (1465), 1466/2 (1466), 1467/2 (1467), 1468/4 (1468/2), 1473, 1472, 1468/6 (1468/1), 1471, 1469/2 (1469), 1470/2, 1470/4 (1470/1), 1474/4, 1474/9 (1474/3), 1474/11 (1474/2), 1476/2, 1476/1, 1475/4 (1475/1), 1475/6 (1475/2), 1487/13 (1487/8), 1487/11 (1487/9), 1487/6, 1488/2 (1488), 1505/2 (1505), 1506/5 (1506/3), 1506/7 (1506/2), 1514, 1515, 1516/2, 1517/3, 1519, 1520, 1522/4, 1518/2 (1518), 1842/2 (1842), 1841/2 (1841), 1840/2 (1840), 1839/2 (1839), 1843/2 (1843), 1844/2 (1844), 1845/2 (1845), 1846/2 (1846), 1848/8 (1848/2), 1848/10 (1848/5), 1848/12 (1848/6), 1849/2 (1849), 1851/2, 1850/2, 1850/1, 1254/2 (1254), 1251/2 (1251), 1252/2 (1252), 1253/2 (1253), 1247/1, 1189, 1246/1 (1246), 1244/3 (1244/1), 1243/1 (1243), 1242/3 (1242/2), 1241/1 (1241), 1240/5, 1242/5 (1242/1), 1240/6 (1240/4), 1240/8 (1240/1), 1234/8 (1234/1), 1229/5 (1229/4), 1227/3 (1227/1), 1217, 1216, 1214/2, 1214/1, 1201/5, 1201/6, 1199/6, 1199/2, 1195, 1215/2, 1215/1, 1200/3 (1200/2), 1197/5 (1197/4), 1196/13 (1196/8), 1196/15 (1196/11), 1174/3 (1174/2), 1256/1, 1172/1, 1173/18 (1173/16), 1173/20 (1173/17), 1173/22 (1173/12), 1173/26 (1173/10), 1173/28 (1173/15), 1158/1 (1158), 1156, 1155, 1154/1 (1154), 1152/1 (1152), 1150/2, 1151/1 (1151), 1144/1 (1144), 1119/2, 1125/1 (1125), 1128/4 (1128/3), 1128/6 (1128/2), 1128/8 (1128/1), 1129/1 (1129), 1130/7 (1130/5), 1265/3, 1265/4, 

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: BOGUCHWAŁA, OBRĘB: BOGUCHWAŁA:

1228/4, 1228/6, 1228/7, 1225,

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki
   przed podziałem
 

IV. DZIAŁKI WÓD PŁYNĄCYCH:

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: MIASTO RZESZÓW, OBRĘB: 223 RZESZÓW – ZWIĘCZYCA II:

1387, 1157,

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA: BOGUCHWAŁA, OBRĘB: BOGUCHWAŁA:

28/15

             Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000–1400 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 313 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Historia zmian: