Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na rozbudowę drogi krajowej nr 94 w Gminie Radymno.

OBWIESZCZENIE

z dnia 29 maja 2017 r.

 

      Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że na wniosek z dnia 7 marca 2017 r. (uzupełniony przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2017 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7820.1.2.2017

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 polegająca na budowie chodnika w km 658+862,80 – 659+015,00 – strona prawa”, zlokalizowanej na działkach:

 

DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

  • Powiat jarosławski, Gmina Radymno, Obręb Ostrów:

1181/3, 1609/1 (1609/10, 1609/11), 1610 (1610/1, 1610/2), 1611/1 (1611/3, 1611/4).

 

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję

 

        Jednocześnie informuję, że w trakcie prowadzonego postępowania, postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2017 r., znak: I-VI.7820.1.2.2017, nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym, z którego wywiązał się w wyznaczonym terminie. Wszystkie dokumenty niezbędne do wydania decyzji w powyższej sprawie zostały skompletowane.

          Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000–1400 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 313 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×